tisdag, juli 23, 2024

EU-regler ska tvinga multinationella företag till ökad skattetransparens

Multinationella företag måste offentliggöra sina vinster och skatter i varje EU-land.

Europaparlamentet kommer den 11 november att rösta om en provisorisk överenskommelse med rådet för att öka öppenheten kring beskattning. Förslaget skulle innebära att multinationella företag med en årlig avkastning på över 750 miljoner euro och med verksamhet i mer än ett EU-land, blir skyldiga att uppge sin vinst, skatt och antalet anställda de haft i varje EU-land under det föregångna räkenskapsåret. 

Företagen kommer också att bli tvungna att uppge vinster, anställda och skatter i vissa länder utanför EU, inklusive länder som inte samarbetar med EU i skattefrågor och länder som har åtagit sig att reformera sina skattesystem. EU ser regelbundet över den gällande lagstiftningen för de två kategorierna av länder.

Målet med de nya reglerna är att belysa var multinationella företag betalar skatter för att göra skattesmitning svårare.

Därför är insyn i skattesystemet viktigt

Ledamöter har velat se en offentlig landsvis rapportering för företag sedan mitten av 2010-talet då en rad skandaler avslöjade att många storföretag förflyttade sina vinster till länder där de haft få anställda men med förmånligare skattesystem.

Det har medfört att multinationella företag betalat mindre i skatt på bekostnad av länder som kämpar för att finansiera investeringar eller social trygghet. Mer skattetransparens skulle leda till att storföretagens skattemetoder ifrågasätts och att de blir rimligt beskattade.

Ett beslut som tagit lång att ta fram

Redan 2015 rekommenderade parlamentet regler som skulle göra företag skyldiga att uppge vinst och skatt i varje EU-land. Kommissionen föreslog lagstiftning 2016 men medan parlamentet antog sin ståndpunkt i juli 2017, gick diskussionerna långsamt i ministerrådet och förhadnlingar mellan de båda institutionerna startade först 2021. En provisorisk överenskommelse nåddes i juni 2021.

– Detta är en stor framgång för Europaparlamentet, för det var parlamentet som krävde detta och förde det till förhandlingsbordet, sade medfördragande ledamoten Evelyn Regner (S&D, Österrike) i sitt uttalande om överenskommelsen. Hon menade att reglerna är viktiga för medborgare eftersom de kommer leda till ett rättvisare skattesystem.

De nya reglerna kommer inte tvinga multinationella företag att avslöja sina vinster och beskattningar i varje land runt om i världen – företagen kommer fortfarande kunna redovisa sammanlagda siffror för länder som inte är i EU och som inte förekommer i någon av de två kategorierna av icke-medlemsländer.

Däremot har parlamentets förhandlare sagt att reglerna kan stärkas ytterligare efter att kommissionen gjort en uppskattning av de nya reglernas effektivitet fyra år efter deras implementering.

–Detta är endast början, inte slutet… det är en milstolpe och härifrån kan vi gå framåt, sade medföredragande Iban García del Blanco (S&D, Spanien).

- Annons -

Nyheter

-Annons-