tisdag, juli 23, 2024

Elavfall i EU: Fakta och siffror

Elavfall är det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 procent återvinns. Ta reda på fakta och siffror i vår infografik.

Elektroniska apparater och elektrisk utrustning definierar det moderna livet – från tvättmaskiner och dammsugare till smarttelefoner och datorer, det är svårt att föreställa sig livet utan dem. Men det avfall de genererar har blivit ett hinder för EU:s insatser för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Läs mer för att ta reda på hur EU hanterar elavfall i sin övergång till en mer cirkulär ekonomi.

Vad är elavfall?

Elektroniskt och elektriskt avfall, eller e-avfall, omfattar en rad olika produkter som kastas bort efter användning. Stora hushållsapparater, t.ex. tvättmaskiner och elektriska spisar, samlas in mest och utgör mer än hälften av allt insamlat e-avfall. Därefter följer it- och telekommunikationsutrustning (bärbara datorer, skrivare), konsumentutrustning och solcellspaneler (videokameror, lysrör) och mindre hushållsapparater (dammsugare, brödrostar).

Alla andra kategorier, t.ex. elektriska verktyg och medicintekniska produkter, utgör tillsammans bara 7,2 procent av det insamlade e-avfallet.

Infografik som visar andelen elavfall per produkttyp i EU
Infografik som visar andelen elavfall per produkttyp i EU 

Återvinningsgrad för elavfall i EU

Mindre än 40 procent av allt e-avfall i EU återvinns, resten är osorterat. Återvinningsmetoderna varierar mellan medlemsstaterna – under 2017 återvann Kroatien 81,3 procent av allt elektroniskt och elektriskt avfall, medan andelen i Malta var 20,8 procent.

Infografik som visar andelen avfall som återvinns per EU-land
Infografik som visar andelen avfall som återvinns per EU-land 

Varför måste vi återvinna elektroniskt och elektriskt avfall?

Elektronisk och elektrisk utrustning som slängs och skrotas innehåller potentiellt skadliga material som förorenar miljön och ökar riskerna för människor som är involverade i återvinnin av e-avfall. För att motverka detta problem har EU antagit lagstiftning för att förhindra användning av vissa kemikalier, t.ex. bly.

Många sällsynta mineraler som behövs inom modern teknik kommer från länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. För att undvika oavsiktligt stöd till väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har ledamöterna antagit regler som kräver att europeiska importörer av sällsynta jordartsmetaller utför bakgrundskontroller av sina leverantörer.

Vad gör EU för att minska elavfallet?

I mars 2020 lade EU-kommissionen fram en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, där minskning av elektroniskt och elektriskt avfall är en av de viktigaste prioriteringarna. I förslaget anges särskilt omedelbara mål som – rätten till reparation – och förbättring av återanvändbarheten i allmänhet, införandet av en gemensam laddare och inrättandet av ett belöningssystem för att främja återvinning av elektronik

Parlamentets ståndpunkt

Parlamentet förväntas rösta om ett initiativbetänkande om handlingsplanen för den cirkulära ekonomin i februari 2021.

– Det är viktigt att vi närmar oss handlingsplan för den cirkulära ekonomin på ett övergripande sätt. Cirkularitetsprinciperna måste genomföras i alla steg i en värdekedja för att göra den cirkulära ekonomin till en framgång, sade parlamentets föredragande Jan Huitema (Renew Europe, NL) när han kommenterade kommissionens plan.

Han menade att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt e-avfallssektorn, eftersom återvinningen släpar efter i produktionen.

– 2017 genererade världen 44.7 miljoner ton elavfall och endast 20 procent återvanns ordentligt, sade Huitema

– Stimulans av nya innovativa affärsmodeller kommer i sin tur att skapa den nya ekonomiska tillväxt och de nya arbetstillfällen som Europa kommer behöva för att återhämta sig, sade Huitea när han pratade om handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och hur den skulle kunna bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Läs mer om cirkulär ekonomi och avfallshantering

- Annons -

Nyheter

-Annons-