torsdag, juni 20, 2024

Den ekonomiska otryggheten ökar i Danmark visar årets mätning från TrygFonden

22,3 procent av den danska vuxna befolkningen i åldern 18-65 år anser sitt hushålls ekonomiska situation som osäker. Det visar årets Tryghedsmålning från TrygFonden, skriver TrygFondens vice vd Kristian Weise i Berlingske. Årets resultat är en tydlig ökning jämfört med 2021 då endast 12,5 procent av de svarande ansåg sin situation som ekonomiskt otrygg. Enligt Weise är det vanligtvis rädslan för att hamna i arbetslöshet som ökar den ekonomiska otryggheten. Men med hänsyn till den rekordhöga danska sysselsättningen, är det troligtvis andra faktorer som är avgörande till den stigande ekonomiska osäkerheten, menar han.

“Det finns flera möjliga förklaringar. Men den främsta är nog att många fortfarande minns hur priserna på allt från livsmedel till energi sköt i höjden under en mycket kort tidsperiod förra året. Plötsligt var inflationen tillbaka med besked. Även om prisökningarna på senare tid har mattats av är det många som fortfarande bär med sig osäkerheten i bakhuvudet och påverkas av den”, skriver Weise i Berlingske.

Weise nämner även osäkerheten kring ränteutvecklingen, framtida fastighetsvärderingar, fastighetsskatter och bostadsmarknaden som möjliga förklaringar. Det kan heller inte uteslutas att utvecklingen av AI och en ökad digitalisering ökar osäkerheten på arbetsmarknaden för många, menar Weise.

I undersökningen får mer än 5 000 personer bedöma hur ekonomiskt trygg eller otrygg situationen är i deras hushåll och mätningen har gjorts av TrygFonden sedan 2009. Årets rapport publiceras senare i oktober.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-