lördag, juni 10, 2023

Återstartsplan för turismen i Köpenhamn under 2021 har lanserats

Den danska besöksnäringen har en plan för återstart när turisterna börjar komma tillbaka till Köpenhamn igen efter coronapandemin. Tolv initiativ har tagits fram som ska locka turisterna tillbaka och som förutom marknadsföring innebär att locka till sig fler flyg- och tåglinjer till Danmark samt en satsning på mer hållbar turism.

Den köpenhamnska turismnäringen upplevde ett mörkt år under 2020 då antalet utländska turister minskade kraftigt. Därför lanserar nu Erhvervsministeriet, Köpenhamns kommun, Wonderful Copenhagen samt Visit Denmark en plan med namnet ”Comeback Copenhagen” för att locka turisterna tillbaka under 2021, skriver Berlingske.

12 punkter har tagits fram i återstartsplanen som bland annat innebär att aktörerna i en gemensam satsning ska marknadsföra huvudstaden, att stödja omställningen inom turismyrket, stödja kongressanläggningar, att det ska vara tryggt att besöka Köpenhamn under coronapandemin, att locka till sig fler tågresande samt att utveckla kryssningsturismen och göra den mer hållbar.

Målet är att locka turisterna till Köpenhamn redan i sommar, men om gränserna då har öppnats för utländska turister återstår att se. Branschorganisationen HORESTA, som företräder arbetstagare inom hotell- och restaurangyrket, menar att det behövs fler ekonomiska satsningar för att stödja turismnäringen, förutom de tolv åtgärdspunkterna.

- Annons -

Nyheter

-Annons-