tisdag, juli 23, 2024

18 200 gränspendlar mellan Sverige och Danmark – fler danskar jobbar i Skåne än tidigare redovisat

Ny statistik för gränspendlingen mellan Sverige och Danmark visar att det 2020 var 18 200 personer som hade ett jobb på andra sidan gränsen. 15 300 av dem bor i Sverige och arbetar i Danmark och 2 900 bor i Danmark och arbetar i Sverige. Det är Region Skåne som tillsammans med de nationella statistikmyndigheterna Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån har tagit fram en ny metod för gränsregional statistik. Siffrorna ska vara mer tillförlitliga än den tidigare officiella statistiken som inte har uppdaterats sedan 2015. Fler detaljerade uppgifter kring gränspendlingen kommer presenteras i april. 

– Vi tror mer på de nya siffrorna än de gamla, sa Pernille Stender, chefkonsult på Danmarks Statistik vid ett digitalt seminarium som Region Skåne arrangerade under onsdagen om den nya gränspendlingsstatistiken.

Hur många personer som bor på ena sidan Öresund och jobbar på andra har varit ovisst under de senaste åren. Sedan 2015 har inte den officiella statistiken uppdaterats eftersom metoden för att ta fram statistiken inte var möjlig utifrån danska dataskyddslagar och den svenska offentlighetsprincipen. Den nya metoden bygger på nationella register utan utbyte av mikrodata mellan länderna och har inspirerats av datainsamling mellan Tyskland och Nederländerna.

Statistiken visar att det är fler danskar som arbetar i Sverige än vad som tidigare redovisats. 2 900 personer är bosatta i Danmark och jobbar på svenska sidan under 2020. I andra riktningen pendlar 15 300 personer.

– Det är jätteviktigt att vi nu återigen kan få reda på hur många som gränspendlar i vår region, sa Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och avgående ordförande för det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen.

På seminariet framhöll han om att det är viktigt att ha statistiken för hur många som arbetar på andra sidan gränsen för att till exempel kunna visa på betydelse av investeringar i ny infrastruktur. Även Malmös kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, Sedat Arif (S), höll med betydelsen av den nya datan.

– Det är oerhört viktigt att statistiken för sysselsättningen är korrekt. Vi vet att det finns tusentals malmöbor som jobbar i Danmark och som inte syns i statistiken, sa han.

Statistiken kommer att vara tillgänglig i statistikdatabasen Örestat. Från april kommer det även finnas detaljerade data för gränspendlingen så som kön, bransch, sektor, ålder och inkomst för pendlarna. Däremot kommer statistiken inte att finnas på kommunnivå och kommer inte att kunna kopplas till utbildningsnivå.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-