Växelkursen över Öresund är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan – under 1,50 gentemot den danska kronan

En stark återhämtning för den svenska kronan under de senaste månaderna har lett till att växelkursförsvagningen mot den danska kronan under året är utraderad. I veckan passerade den svenska kronkursen under 1,50 gentemot den danska kronan för första gången sedan i mars, enligt den officiella valutakursen från Riksbanken. Det innebär att växelkursen nu är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan. För danskarna innebär den svenska kronförstärkningen att det nu kostar 67 danska kronor att växla till sig 100 svenska kronor.

Den svenska kronan har under året försvagats gentemot den danska kronan, från strax under 1,50 i början av januari till ett nytt historiskt bottenrekord på över 1,60 i slutet av augusti. Men under de senaste två månaderna har kronan stärkts snabbt och var på måndagen tillbaka på under 1,50 för 1 dansk krona. Växelkursutvecklingen i Öresund handlar huvudsakligen om att den svenska kronan har stärkts gentemot euron, som den danska kronan är knuten till. När den svenska kronan stärks gentemot euron, följer den dansk-svenska växelkursen med i samma riktning, och vice versa. Kronförstärkningen sedan november har flera förklaringar. Bland annat har valutaplacerarnas syn på de stora centralbankerna förändrats drastiskt under den senaste tiden i takt med att inflationen har fallit på flera håll.

Trots den snabba kronförstärkningen är skillnaden i växelkurs mellan den svenska och danska kronan fortsatt historiskt stor. Senast svenska kronans växelkurs låg på dessa nivåer var under en kort period i början av pandemin och under finanskrisen 2008/2009.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-