Valutaskillnaden mellan Sverige och Danmark ökade kraftigt under 2022 – svensk arbetskraft i Danmark och danska turister i Sverige vinnare

Medan 2021 blev ett relativt stabilt år för den dansk-svenska kronkursen, ökade gapet återigen mellan den svenska och danska kronan markant under 2022. Den svenska kronan föll under året från 1,38 till över 1,50 SEK i början av 2023 mot den danska kronan. Med undantag av en under en kort period i mars 2020, är detta den största valutaskillnaden sedan finanskrisen 2009. Den allt svagare svenska kronan innebär att det blir dyrare att konsumera och turista i Danmark och att lönen för gränspendlare som bor i Danmark och jobbar i Sverige tappar i värde. Även dansk export till Sverige påverkas av den stora valutaskillnaden.

-Vi är förvånade över hur mycket kronan har sjunkit. Den svenska ekonomin är inte på väg att falla ner i avgrunden. Balanserna är i ordning och sysselsättningen är hög, men kronan drabbas av andra saker, säger Niels Christensen, chefsanalytiker på Nordea i Danmark till Børsen.

Samtidigt har det blivit billigare för danskar att konsumera i Sverige när den svenska kronan tappar i värde mot den danska. Under året steg den danska kronan i värde från 0,72 till 0,67 DKK mot den svenska kronan. En starkare dansk krona gynnar gränspendlare som bor på den svenska sidan och arbetar i Danmark med lön i danska kronor.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-