lördag, januari 16, 2021

Resultat på högskoleprovet påverkar utbildningsval

0
Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade...

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

0
Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats...

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

0
Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på...

Det borde göras fler satsningar på spetsutbildningar

0
I Sverige finns ett fåtal grundskolor och gymnasium som erbjuder elever chansen att fördjupa sig i ett ämne och läsa det ämnet på en...

Hur påverkar samhället en del av ungdomarna och deras livsbeslut?

0
Debatten pågår och många frågar sig varför en del ungdomar väljer kriminalitet, och hur det kan komma sig att de gör det. Det finns...

Internetmobbning får inte bli en ny vana

0
När i stort sett alla använder sina telefoner och när merparten av industrialiserade länders befolkning har en internetuppkoppling är det enkelt att gå in...

Ursäktar klimatkrisen ett impulsivt agerande?

0
Människor har tendenser att enbart agera och genomföra drastiska beslut när det är akut, som nu när vår planet gradvis möter problem som en...

Varför höjs inte kostnaden för alla flygresor?

0
Idén om att införa flygskatt är populär, men konsekvenserna blir inte lika för alla. Skatten påverkar priset på flygbiljetter, vilket innebär att de som...

Betygssättningen måste vara objektiv!

0
Det borde inte vara acceptabelt att så pass många bedöms på så pass olika sätt av olika lärare och får det svårare eller lättare...

Är våra drömmar bara drömmar?

0
Många ungdomar drömmer om att göra just det de tycker är meningsfullt, men många ger upp på sina drömmar. Hur kan detta komma sig? Är...