lördag, november 28, 2020

Tonårssida

Gymnasiet kan bli bättre på tre sätt

0
Gymnasieskolorna idag erbjuder elever möjligheten att få en utbildning som passar dem, men samtidigt finns det olika hinder i skolsystemet som kan leda till att vissa elever får bättre resultat än andra. Idag ger gymnasiet varje elev möjligheten att få en specifik utbildning. De högskoleförberedande...

Resultat på högskoleprovet påverkar utbildningsval

0
Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade föräldrar förändrar framför allt var och vad de läser, medan ett högre provresultat ökar chanserna att överhuvudtaget läsa på högskolan...

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

0
Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen. Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande,...

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

0
Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna. Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det...

Det borde göras fler satsningar på spetsutbildningar

0
I Sverige finns ett fåtal grundskolor och gymnasium som erbjuder elever chansen att fördjupa sig i ett ämne och läsa det ämnet på en mer avancerad nivå. Sådana utbildningar förändrar den deltagande elevens personlighet och erbjuder framtida möjligheter för Sveriges arbetsmarknad att ha flera...

Hur påverkar samhället en del av ungdomarna och deras livsbeslut?

0
Debatten pågår och många frågar sig varför en del ungdomar väljer kriminalitet, och hur det kan komma sig att de gör det. Det finns olika teorier om varför det händer att unga människor begår brott, allt från gener till familjeförhållanden, men skolornas roll i...

Internetmobbning får inte bli en ny vana

0
När i stort sett alla använder sina telefoner och när merparten av industrialiserade länders befolkning har en internetuppkoppling är det enkelt att gå in på vilken hemsida som helst och göra vad man vill. När sociala medier som Instagram, Snapchat och Facebook har mer...

Ursäktar klimatkrisen ett impulsivt agerande?

0
Människor har tendenser att enbart agera och genomföra drastiska beslut när det är akut, som nu när vår planet gradvis möter problem som en stigande temperatur och smälta isar. Risken för att dessa beslut baseras på negativ stress är stor, och därför bör vi...

Varför höjs inte kostnaden för alla flygresor?

0
Idén om att införa flygskatt är populär, men konsekvenserna blir inte lika för alla. Skatten påverkar priset på flygbiljetter, vilket innebär att de som har råd kan fortsätta med nedsmutsningen av miljön. Flygskatt sägs vara en viktig del av att minska flygtiden eller antalet flygresor...

Betygssättningen måste vara objektiv!

0
Det borde inte vara acceptabelt att så pass många bedöms på så pass olika sätt av olika lärare och får det svårare eller lättare att uppnå höga betyg beroende på skolan de går till eller deras klasskompisars prestationer. Enligt en mätning från Skolverket som...

Är våra drömmar bara drömmar?

0
Många ungdomar drömmer om att göra just det de tycker är meningsfullt, men många ger upp på sina drömmar. Hur kan detta komma sig? Är våra drömmar bara drömmar? Det verkar som att det enda vi gör är att drömma. Alla vill resa, få ett jobb...

Livsstil

Hur EU kan främja en hållbar konsumtion

0
Ledamöterna kommer att kräva nya åtgärder för att främja återanvändning och reparationer och stödja begagnade företag och lokala reparatörer. Den 23 november diskuterar parlamentsledamöterna vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att främja hållbar konsumtion på EU:s inre marknad, inklusive rätten till reparation. – Vi måste...

Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt

0
Öresundspendlare som bor i Danmark riskerar att drabbas hårt av de dansk-svenska skattereglerna om de arbetar hemifrån under coronakrisen. Det kan bli tal om tiotusentals kronor i extra skatt för år 2020 – samtidigt som andra i stället får lägre skatt. Många pendlare väljer...

Mediefriheten: Parlamentet varnar för försök att tysta kritiker och undergräva mångfalden

0
Mediefriheten i Europa har försämratsLedamöterna fördömer trakasserier av och attacker på journalister, särskilt från politikerEU-kommissionen måste regelbundet bedöma myndighetsinblandning och transparensen i ägarstrukturerInga EU-medel till myndighetskontrollerade medier och politisk propaganda Parlamentet är djupt oroat över tillståndet för mediernas frihet i EU och fördömer det våld,...

Parlamentet vill få slut på hemlöshet i EU

0
Europaparlamentet vill få ett slut på hemlösheten i EU senast 2030. Läs mer för att ta reda på vilka åtgärder som efterfrågas. I en resolution som antogs den 24 november uppmanade parlamentets ledamöter EU och dess medlemsstater att få ett slut på hemlösheten senast 2030. De förespråkar...

Nya regler ska skydda konsumenter mot vilseledande och oschyssta metoder

0
Allt medan gränserna inom EU blir mindre och mindre viktiga när du shoppar, är det viktigt att kunna lita på att samma höga skyddsnivå gäller överallt inom EU. Den 17 april godkände ledamöterna nya regler som ska förbättra öppenheten kring jämförelser på marknadsplatser på nätet och för...

EU:s nya industristrategi: Vilka utmaningar bör EU ta itu med?

0
Ledamöterna vill att EU:s framtida industristrategi ska hjälpa företagen att hantera covid-19-krisen och den digitala och gröna omställningen. Ta reda på hur i artikeln. Europeiska företag har drabbats hårt av covid-19 pandemin, eftersom många har tvingats stänga eller minska sin arbetskraft och hitta nya sätt att...

Mom2B-appen ska identifiera kvinnor i riskzon

0
Förlossningsdepression drabbar ungefär tolv procent av alla mammor i Sverige. Det finns effektiva behandlingar, det gäller bara att kunna identifiera vilka kvinnor som riskerar att drabbas. Forskaren och läkaren Alkistis Skalkidou och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, har utvecklat en app till hjälp med...