måndag, mars 1, 2021

Tonårssida

Hur väl hanterar vi pandemin?

Om den mentala hälsan bland unga människor under pandemin och hur COVID-19 har påverkat tonåringars syn på sig själva och på framtiden. Under dessa omständigheter uppmanas alla att hålla sig hemma och begränsa mängden sociala kontakter. Restriktioner som införts har medfört att många människor har...

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende

Hur har grundskoleelevers självbild förändrats sedan 80-talet? Den frågan ställde sig tre Lundapsykologer och gjorde om en studie från 1983. Det visade sig bland annat att mellanstadieflickors värdering av sig själva rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats. Forskarna tror att ett aktivt jämställdhetsarbete...

En hel generation har mist förmågan att skapa meningsfulla band. Vem bär ansvaret och varför?

I en artikel från Psychology Today kan man läsa om hur ensamhet är ett stort problem bland unga människor och hur detta verkar sprida sig globalt. Detta har verkligen fått mig att vilja fundera över hur min generation ser på relationer och i vilken...

Gymnasiet kan bli bättre på tre sätt

Gymnasieskolorna idag erbjuder elever möjligheten att få en utbildning som passar dem, men samtidigt finns det olika hinder i skolsystemet som kan leda till att vissa elever får bättre resultat än andra. Idag ger gymnasiet varje elev möjligheten att få en specifik utbildning. De högskoleförberedande...

Resultat på högskoleprovet påverkar utbildningsval

Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade föräldrar förändrar framför allt var och vad de läser, medan ett högre provresultat ökar chanserna att överhuvudtaget läsa på högskolan...

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen. Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande,...

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna. Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det...

Det borde göras fler satsningar på spetsutbildningar

I Sverige finns ett fåtal grundskolor och gymnasium som erbjuder elever chansen att fördjupa sig i ett ämne och läsa det ämnet på en mer avancerad nivå. Sådana utbildningar förändrar den deltagande elevens personlighet och erbjuder framtida möjligheter för Sveriges arbetsmarknad att ha flera...

Hur påverkar samhället en del av ungdomarna och deras livsbeslut?

Debatten pågår och många frågar sig varför en del ungdomar väljer kriminalitet, och hur det kan komma sig att de gör det. Det finns olika teorier om varför det händer att unga människor begår brott, allt från gener till familjeförhållanden, men skolornas roll i...

Internetmobbning får inte bli en ny vana

När i stort sett alla använder sina telefoner och när merparten av industrialiserade länders befolkning har en internetuppkoppling är det enkelt att gå in på vilken hemsida som helst och göra vad man vill. När sociala medier som Instagram, Snapchat och Facebook har mer...

Ursäktar klimatkrisen ett impulsivt agerande?

Människor har tendenser att enbart agera och genomföra drastiska beslut när det är akut, som nu när vår planet gradvis möter problem som en stigande temperatur och smälta isar. Risken för att dessa beslut baseras på negativ stress är stor, och därför bör vi...

Samhälle

Vad är “big data”? Definition, fördelar och utmaningar

Vår användning av elektronisk utrustning ökar och produktionsprocesserna blir alltmer digitaliserade. Detta innebär att stora mängder digital information genereras dagligen i ekonomin och genom människors personliga och sociala aktiviteter. Kommissionen räknar med att den totala totala mängden uppgifter kommer att öka med 530 procent fram...

Stoppa människohandeln: Ledamöterna efterlyser fler åtgärder

Ledamöterna vill att EU trappar upp kampen mot människohandel, stärker skyddet för offren och förhindrar att människohandlare går fria. Människohandel uppfattas ofta som en modern form av slaveri och är ett av de snabbast växande brotten. Med ny teknik, migrationsströmmar och covid-19-krisen skapas nya risker...

En av vår tids största vårdskandaler

Att våra äldreboenden drabbats hårt av coronapandemin beror på den allmänna smittspridningen i samhället. Men samhällets syn på äldre, nedprioriteringar och att anhöriga stängts ute har förvärrat lidandet och döden. Det säger äldreforskaren Håkan Jönson som tror att vi kommer se tillbaka på detta...

Väljares inställning till privatisering av välfärden förändras när de får mer information

Privatisering av välfärden är en stark skiljelinje i svensk politik, där vänsterväljare generellt är mer negativa än väljare till höger. Dessa attityder förstärks med information. Ju mer kunskap vänstersympatisörer får om den faktiska nivån på privatisering, desto sämre tycker de om förslag till ytterligare...

Brist på covid-19 vaccin tvingar Region Skåne att göra uppehåll med vaccinering av personal

Region Skåne tvingas pausa vaccinering av vissa personalgrupper på grund av brist på vaccin mot covid-19. Det uppger regiondirektör Alf Jönsson till Sveriges Television. “Kapaciteten och förmågan att vaccinera är betydligt större än de vaccindoser vi får, säger regiondirektör Alf Jönsson”. Ett liknande budskap kommer...

Sverige inför förbud mot minkavel under 2021

Den svenska regeringen meddelade på onsdagen att det införs ett förbud mot att para minkar fram till den 31 december 2021. Därmed blir det inte möjligt att föda upp nya minkar i år. Förbudet gäller även import av minkar. Till skillnad från i Danmark får dock...

Radikalisering i EU: Vad är det och hur kan det förhindras?

Radikalisering är ett växande gränsöverskridande hot. Men vad är det, vilka är orsakerna och vad gör EU för att förhindra det? Radikalisering är inte ett nytt fenomen, men det har blivit en allt större utmaning med ny teknik och den ökande polariseringen av samhället, vilket...

Allmänbildning

Antibiotikaresistenta bakterier gynnas av avloppsvatten från sjukhus

Sjukhusavlopp, som innehåller förhöjda halter av antibiotika, kan snabbt avdöda känsliga bakterier medan de multiresistenta fortsätter att växa, visar forskning från Göteborgs universitet. I sjukhusens avloppssystem kan det därför finnas risk för att av nya former av resistens utvecklas. Att avloppsvatten från sjukhus innehåller antibiotika...

Studie: skärmspel, psykisk ohälsa och beroende

Låg ålder, antalet timmar på internet/sociala medier, upplevelse av ensamhet och tankar på att söka behandling för psykisk ohälsa. Alla är de förknippade med problemspelande över internet. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet nyligen publicerat och som inkluderar alla typer av...

Därför leder hårt fiske till att torskarna blir mindre

Överfiske, jakt och intensivt jord- och skogsbruk är exempel på några aktiviteter som i en del fall bidragit till att växter och djur reducerats kraftigt och på vissa håll utrotats. Ny forskning visar varför aktiviteter av det slaget kan leda till att hela populationer...

Kaos, konsensus eller kontroll? Ny studie jämför 18 länders pandemihantering

På samma sätt som viruset hittade och förvärrade oupptäckta svagheter i mänskliga kroppar så har pandemin hittat och avslöjat svagheter i länders politik och samhällsstrukturer. Det är en av slutsatserna när 59 forskare från 38 universitet gått samman för att jämföra hur Coronakrisen hanteras...