Sveriges regering satsar på havsbaserad vindkraft

Den svenska regeringen satsar på vindkraft till havs och har beslutat om havsplaner som möjliggör en snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft med kapacitet på 20-30 TWh, enligt ett pressmeddelande. Samtidigt har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att peka ut möjliga områden för produktion av ytterligare 90 TWh elproduktion till havs. Klimatomställningen och utbyggnaden av industrier, som ska kunna tillverka batterier för elektrifiering av fordonsflottan, väntas leda till en kraftigt ökad elkonsumtion de kommande åren. Dessutom förbereder regeringen en proposition för att förenkla tillståndsprocessen för att bygga vindkraft till havs, rapporterar SVT.

Källa: News Øresund.

- Annons -

Nyheter

-Annons-