Stoppa människohandeln: Ledamöterna efterlyser fler åtgärder

Ledamöterna vill att EU trappar upp kampen mot människohandel, stärker skyddet för offren och förhindrar att människohandlare går fria.

Människohandel uppfattas ofta som en modern form av slaveri och är ett av de snabbast växande brotten. Med ny teknik, migrationsströmmar och covid-19-krisen skapas nya risker och utmaningar i hela EU.


Människohandel i EU

Enligt en rapport från Europeiska kommissionen rapporterade EU-länderna 14 145 offer för människohandel mellan 2017 och 2018, varav 72 procent var kvinnor och flickor. Nästan en fjärdedel (22 procent) av alla registrerade offer var barn. Det faktiska antalet offer kan dock vara mycket högre på grund av bristen på konsekventa och jämförbara uppgifter.

Över hälften (60 procent) av de registrerade offren var offer för människohandel för sexuellt utnyttjande. 15 procent för andra typer av tvångsarbete och 15 procent av andra skäl som tiggeri, avlägsnande av organ eller slavliknande hushållsjobb i hem. Nästan hälften (49 procent) kommer från ett EU-land.

Nästan tre fjärdedelar av de registrerade människohandlarna var män, varav de flesta var EU-medborgare.

Vad är människohandel?

  • Människohandel är att med våld utnyttja människor mot deras vilja.
  • Människohandlare utnyttjar utsatta människor för ekonomisk vinning genom att lura eller tvinga dem till prostitution och tvångsarbete (t.ex. hushållsarbete, jordbruk eller byggverksamhet) eller andra former av utnyttjande.
  • Människohandel är den näst största källan till olagliga vinster för organiserad brottslighet efter narkotikahandeln (Källa: FN).

Vad vill parlamentet göra?

Ledamöterna efterlyste strängare regler mot människohandel, framför allt kriminalisering av att ”medvetet utnyttja sexuella tjänster” utförda av människohandelsoffer, skärpta åtgärder för skydd av barn och bättre skydd för migranter och asylsökande som löper särskilt stor risk att utsättas för människohandel.

I ett betänkande som ledamöterna antog den 9 februari uppmanade parlamentet kommissionen att ta itu med användningen av onlineteknik, inbegripet sociala medier, för att fånga in offer.

- Annons -

Nyheter

-Annons-