lördag, november 28, 2020

Ekonomi

Intervju med det nya skatteutskottets ordförande: Vi kan inte fortsätta tillåta skatteparadis i EU

0
Europaparlamentets underutskott för skattefrågor kommer att bli det europeiska navet för debatt om skattefrågor, lovade Paul Tang (S&D, Nederländerna), utskottets nyvalda ordförande. Vad kommer parlamentets nya utskott för skattefrågor främst att fokusera på? – Vi befinner oss i ett kritiskt skede, regeringar spenderar nu – med...

En rättvis omställning till den gröna ekonomin för alla Europas regioner

0
Skiftet mot en klimatneutral ekonomi innebär en enorm omställning för koldioxidberoende regioner. Ta reda på hur Fonden för en rättvis omställning kommer att hjälpa till. EU är fast beslutet att uppnå klimatneutralitet till år 2050 och har integrerat målet inom sina alla politikområden inom ramen för den Europeiska...

BNP föll mer i Sverige än Danmark under årets andra kvartal

0
I både Sverige och Danmark har den ekonomiska utvecklingen fallit dramatiskt under coronakrisen. Danmarks ekonomi har dock klarat sig bättre än den svenska, om man ser till utvecklingen i ländernas bruttonationalprodukt (BNP) under årets andra kvartal. Det visar nya siffror från Danmarks statistik och Statistiska centralbyrån. Under årets...

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

0
De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden efter pandemin och stödja investeringar i den gröna och digitala omställningen. Europeiska rådets slutsatser, 17–21 juli 2020 Vi har nått en uppgörelse om återhämtningspaketet och EU:s budget. Det...

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

0
Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen. – Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Det gäller såväl fritidsaktiviteter med ett mindre...

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

0
Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren...

Arbetsliv

Sveriges finansminister säger nej till skattelösning för Öresundspendlare under coronakrisen

0
Det ser inte ut att bli något skatteundantag för Öresundspendlare som jobbat hemifrån under coronakrisen. Efter att ha diskuterat saken med regeringarna i Danmark,...

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

0
Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om...

Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten

0
Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få...

Annons

Entréprenör

Parksters grundare tog hem priset som södra Sveriges främsta entreprenör

0
Under måndagskvällen på Malmö Opera utsågs Henrik Hallgren, grundare och vd för Parkster AB, till södra Sveriges främste entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of...

Få stöd till ditt projekt, anmäl dig till Europeiska Karlspriset för...

0
Är du mellan 16 och 30 år och har ett projekt med en europeisk dimension? Anmäl dig till Europeiska Karlspriset för unga 2020 och...

Nu ska västra Sveriges främsta entreprenör utses

0
Tisdagen den 5 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i Västsverige chansen att prisas vid regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year i...