Politisk reklam: varför nya EU-regler behövs

Digital teknik har medfört stora förändringar för politisk reklam online vilket har potential att skada människors demokratiska rättigheter om det inte regleras.

Politisk reklam, offline eller online, spelar en nyckelroll för att påverka uppfattningar om politiska system, framröstade representanter och åsikter, särskilt före val.

Under de senaste åren har valkampanjer förändrats av digital teknik och sociala medier som erbjuder politiska aktörer enorm räckvidd till låg kostnad.

Även om detta kan möjliggöra för fler röster att höras, kan det även missbrukats för att sprida falsk information, splittra politisk debatt och manipulera väljare.

Utnyttjande av tekniska möjligheter

De ökande möjligheterna och utmaningarna som big data medför spelar en nyckelroll. När människor använder sociala medieplattformar och andra leverantörer av digitala tjänster kan personuppgifter samlas in. Den insamlade informationen kan användas för att definiera användarnas preferenser, livsstilar och intressen och möjliggöra mikrotargeting.

Teknik och data gör det möjligt för illvilliga aktörer att använda mikrotargeting för att nå ut till olika grupper, skräddarsy budskapet specifikt för dem – och i många fall, rikta in sig på deras rädslor och frustrationer – ofta med hjälp av desinformation.

Mikrotargeting kan också bidra till att skapa filterbubblor på nätet där människor exponeras för endast en typ av information, vilket förvränger deras uppfattning om den offentliga diskursen.

Bearbetning av känsliga personuppgifter för reklammetoder såsom mikrotargeting har visat sig ha negativa effekter på medborgares rättigheter, bland annat på åsiktsfriheten, tillgången till objektiv, transparent och pluralistisk information och medborgares förmåga att fatta politiska beslut.

Transparens om annonsernas ursprung

Människor kan också bli vilseledda om vem som ligger bakom innehåll. Till exempel kan något som ser ut att vara neutral information faktiskt vara sponsrat av en aktör från ett annat land som försöker påverka valprocesser.

Gränsöverskridande räckvidd och brist på harmoniserade regler

De som inte utnyttjar sådana metoder kan hamna i underläge, vilket skapar orättvisa och olika möjligheter, särskilt under valperioder.

Även om online- och offlineannonsering är gränsöverskridande finns det ingen EU-omfattande lagstiftning på detta område.

Traditionella regler kan vara ineffektiva, eftersom de ofta är svåra att genomdriva när de tillämpas online, där nya tekniker och verktyg skapar nya möjligheter att påverka och rikta in sig på väljare.

Nya EU-regler för politisk reklam

För att hjälpa till att bygga en säkrare och mer rättvis digital sfär antog Europaparlamentet 2022 nya regler för digitala marknader (DMA) och digitala tjänster (DSA).

I februari 2023 stödde parlamentet ett förslag om kompletterande regler som syftar till att förhindra kränkande politisk reklam, online och offline. Parlamentets förhandlare siktar på att nå en överenskommelse om reglerna med EU-länderna i god tid till Europaparlamentsvalet 2024.

Sandro Gozi (Renew), som ledde förslaget genom parlamentet, talade i plenardebatten före omröstningen och sade:
– Vi vill ha mer öppenhet, vi vill ha bättre skydd mot desinformation och utländsk inblandning, vi vill ha en sann, genuin inre marknad för politisk reklam.

Läs mer om vad de nya reglerna för politisk reklam handlar om och vad parlamentet kämpar för.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-