onsdag, oktober 4, 2023

Öresundsbron sänker priserna för sina stamkunder

Öresundsbron sänker priserna med sex-sju procent för alla avtalskunder, vilket finansieras med höjda priser för dem som betalar för en enskild resa. Dessutom kommer ett fast månadspris på 4 395 svenska kronor att införas som en möjlighet för pendlare som reser ofta över bron.

Samtidigt som priserna förändras byter också rabattavtalen namn – se faktarutan. Dessutom lanserar Öresundsbron en ny hemsida och en ny app är på gång.

– Efter de 23 år som bron funnits kan det bli ännu mer interaktion och integration mellan länderna. Vi vill bidra till att få kurvan att gå uppåt igen genom att göra det billigare att resa. När andra höjer priserna sänker vi dem. Vi vill göra det enklare att resa över bron och få fler att arbetspendla, sade Øresundsbro Konsortiets vd Linus Eriksson vid en pressträff på tisdagen.

Flera av förändringarna har redan trätt i kraft. Prissänkningarna för fritidsresenärer (sju procent), pendlare (sju procent) och affärskunder (sex procent) gäller från och med idag, den 14 mars. Möjligheten till ett fast månadspris för pendlare ska däremot införas senast den 31 maj, enligt Öresundsbrons försäljning- och marknadsdirektör Berit Vestergaard. Från och med 17 april kommer samtidigt årskostnaden för rabattavtalen att öka något.

För Öresundspendlare kommer det framöver att finnas två möjligheter: att följa det generella avtalet där priserna sänks med sju procent, eller att välja månadspriset. Det går att byta mellan de två varianterna, utan bindningstid. Berit Vestergaard bedömer att ungefär hälften av pendlarna – de som kör oftast – kommer att tjäna på att välja månadsabonnemanget – Øresundspendler+.

I samband med att de nya förändringarna införs slopas samtidigt brobizzen för de flesta kunder. I stället anmäler kunderna bilens registreringsnummer hos Öresundsbron, och sedan läses det av automatiskt när de passerar betalstationen.

För en grupp kommer det däremot att bli dyrare att resa över Öresundsbron framöver, nämligen de som inte har något rabattavtal utan betalar ordinarie pris för sin överfart. För denna grupp höjs priserna med sex-sju procent.

Källa: News Øresund


Fakta: Rabattavtal och priser framöver

Typ av avtal Prisförändring
ØresundGOFör privatkunder-7%
ØresundPendlareFör pendlare-7%
ØresundsPendlare+För pendlare som väljer månadskortFast pris på 4 395 SEK / 2 995 DKK – den som reser 20 dagar i månaden sparar 877 DKK
ØresundBusinessFör företagskunder-6%
NormalprisFör enkelbiljetter+6-7%
Källa: Öresundsbron

- Annons -

Nyheter

-Annons-