onsdag, mars 29, 2023
Annons
HemÖresundHelsingör

Helsingör

Annons

Ekonomi

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en...

Högsta inflationstakten på över 30 år i både Sverige och Danmark

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år...
Annons

Europeiska Unionen

Klimatet: Parlamentet röstar för att minska EU-ländernas utsläpp med 40 procent

I den nya förordningen om ansvarsfördelning minskas EU-ländernas högsta tillåtna utsläppsnivå av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk till 2030. Parlamentet antog på onsdagen (den...

Parlamentet stöder en klimatneutral byggsektor senast 2050

Alla byggnader ska vara utsläppsfria senast 2028 Satsningar på att minska energikostnaderna och bekämpa klimatförändringarna Stöd till utsatta hushåll Byggnader står för 36 procent av EU:s växthusgasutsläpp På...
Annons