torsdag, juni 20, 2024

Omställning krävs på den svenska arbetsmarknaden

Trots vissa positiva tendenser på den svenska arbetsmarknaden varnar Arbetsförmedlingen för att den ovanligt höga långtidsarbetslösheten kommer att bita sig fast om inte fler ställer om genom exempelvis utbildning. Det framgår i prognosen Arbetsmarknadsutsikter våren 2021 som Arbetsförmedlingen presenterade under onsdagen.

Antalet varsel sjunker och antalet nya jobb ökar. Men fortfarande används stödet för korttidspermitteringar i relativt hög grad av företag, vilket innebär att det är dem som är permitterade som får komma tillbaka när jobben ökar – och inte de som står utanför arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslösheten är nu på en rekordhög nivå i Sverige, hela 46 procent av de som är arbetslösa har varit det i 12 månader eller mer.

– Läget på svensk arbetsmarknad kräver att fler ställer om. För individer handlar det om att utbilda sig och kanske byta bransch eller yrke, och att söka jobb där de finns, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknaden kräver också omställning på ett strukturellt plan inom flera politiska områden, exempelvis förenklade regelverk och flexiblare utbildningsvägar, framgår det av rapporten.

I rapporten spås arbetslösheten bli 8,0 procent under 2021 för att sedan falla något till 7,4 procent 2022. Det kan jämföras med nivån på 7,0 procent innan pandemin bröt ut 2019.

- Annons -

Nyheter

-Annons-