Nya vägtullar ska minska koldioxidutsläppen

Parlamentet har godkänt nya avståndsbaserade vägtullar för lastbilar som ska minska koldioxidutsläppen.

Parlamentet godkände den 17 februari nya vägtullar för tunggodstrafik. De nya tullarna är en del av Eurovinjettdirektivet som ska ersätta det gamla tidsbaserade avgifterna med avståndsbaserade avgifter. Genom att beskatta efter hur många kilometer som har körts kommer det nya systemet bättre att spegla principen förorenaren betalar som är central för EU:s klimatstrategi. De länder som förorenar måste också stå för kostnaden. De nya reglerna kommer att harmonisera tullsystem över hela EU och finansiera nya vägprojekt samtidigt som trafikstockningar och utsläppen minskas.

Inom åtta år kommer de nya reglerna att träda i kraft. De gamla tidsbaserade tullarna kommer gradvis att fasas ut. De nya tullarna kommer vara baserade på det trans-europeiska-vägnätverk (TEN-T). Vissa undantag och möjligheter för kombinerade system kan ges och medlemsländer har möjligheten att fortsätta använda tidsbaserade tullar för vägar som inte utgör en del av delar av TENT-T.

Andra förändringar inkluderar:

  • Vägavgifter för lastbilar och lätt kommersiell trafik kommer variera efter utsläpp.
  • Reglerna kommer förlängas för att inkludera inte bara tunggodstrafik över 12 ton utan också alla lastbilar, bussar, skåpbilar och personbilar. Om EU-länder väljer att ta beskatta andra fordon kommer de kunna använda sig av det nya tullsystemet.
  • Pristak på kort-tids vinjetter för personbilar kommer införas; en dags vinjetter kommer också vara tillgängliga för genomresande.
  • Det finns en möjlighet att införa trängselskatt på alla fordon, intäkterna ska användas för att ta i tu med trafikstockningsproblem.

Medlemsländer är fria att införa olika avgifter för olika kategorier av fordon. Ett land kan exempelvis välja att inte införa några avgifter alls på bussar. Om vägnätverket är inkluderat i en framtida koldioxid prismekanism kommer de nya avståndsbaserade tullarna inte längre gälla. Detta för att undvika att dubbla avgifter.

Bakgrund och nästa steg

EU-länder kommer bestämma om de ska införa de nya vägavgifterna och har två år på sig att göra de nya reglerna till lag.

Mer information

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-