fredag, november 27, 2020

NY I SVERIGE - sidor för alla

Hon vill öppna staden för flera

0
Parul Ghosh kom till Sverige och Helsingborg 2017 när hennes man fick jobb här. Efter en kämpig första tid hittade hon sina nätverk och idag driver hon flera projekt parallellt. Nu får hon stöd från Visionsfonden för att ge fler möjlighet att upptäcka Helsingborg,...

Migrationsverket förbereder att ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

0
Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020. – Vi ser fram emot att samla ansvaret för hela verksamheten eftersom det skapar ökad tydlighet för de sökande, säger Migrationsverkets generaldirektör...

Drömmen om ett IT-jobb i Sverige blev sann

0
Två år har gått sedan Lunds universitet startade sin första uppdragsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund. Målet var att validera, komplettera och utveckla deltagarnas kompetens efter svenska förhållanden. Hur det gick? Över förväntan. – Resultatet blev verkligen lyckat. Så gott som alla deltagare har...

Från livrädd syrian till välfungerande svensk på fem år

0
Under våra intervjuer på stan har det framkommit att många människor är missnöjda med hur integrationen skett och mycket av Malmös problematik skylls på en bristande integration. ”Om någon gör fel ska den personen lastas för det. Inte alla...

Om oskrivna svenska regler

0
När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar upp. Och det är inte alltid helt lätt att komma in i samhället. För att det ska bli så bra...

Europeiska Unionen

Hur EU kan främja en hållbar konsumtion

0
Ledamöterna kommer att kräva nya åtgärder för att främja återanvändning och reparationer och stödja begagnade företag och lokala reparatörer. Den 23 november diskuterar parlamentsledamöterna vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att främja hållbar konsumtion på EU:s inre marknad, inklusive rätten till reparation. – Vi måste...

EU:s nya industristrategi: Vilka utmaningar bör EU ta itu med?

0
Ledamöterna vill att EU:s framtida industristrategi ska hjälpa företagen att hantera covid-19-krisen och den digitala och gröna omställningen. Ta reda på hur i artikeln. Europeiska företag har drabbats hårt av covid-19 pandemin, eftersom många har tvingats stänga eller minska sin arbetskraft och hitta nya sätt att...

Stärkt EU-beredskap och krishantering för framtida hälsohot

0
Ett nytt EU-program syftar till att stärka Europas hälsosystem för att bättre hantera större gränsöverskridande kriser i framtiden, som covid-19-pandemin. Covid-19-utbrottet har visat att EU-länder behöver bättre samarbete och samordning i kristider och att EU:s kapacitet att reagera effektivt mot framtida gränsöverskridande hälsohot behöver förbättras. Utifrån de...

Arbetsliv

Sveriges finansminister säger nej till skattelösning för Öresundspendlare under coronakrisen

0
Det ser inte ut att bli något skatteundantag för Öresundspendlare som jobbat hemifrån under coronakrisen. Efter att ha diskuterat saken med regeringarna i Danmark,...

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

0
Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om...

Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten

0
Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få...

Affärsliv

Entréprenör