fredag, november 27, 2020

Motor

Körkort i sommar – väntan kan bli lång

0
Minskad tillgång på körkortsprov på grund av covid-19 gör att väntetiden kan bli lång. Trafikverket erbjuder så mycket provtider som det är möjligt under rådande förhållanden. Att använda väntetiden till att utbilda sig extra väl är nu än viktigare. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och för...

Föroreningar: Utsläppen ska minskas med nya däckmärkningar

0
Mer bränsleeffektiva däck betyder mindre utsläpp. De nya föreslagna märkningarna gör det enklare att välja däck utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå. EU har åtagit sig att minska sina växthusutsläpp med minst 40 procent, under 1990 års nivå, till 2030 enligt Parisavtalet. Vägtransporter står för runt 22 procent av...

Premiär för tre nya folk-elbilar!

0
Tre efterlängtade och folkliga elbilspremiärer gör debut på eCarExpo på Friends Arena 7-9 februari. Mazda, Honda och Volkswagen visar upp nya elbilar med en prisbild som - äntligen - riktar sig till folket. Trenden går nu mot billigare elbilar. Fotograf: Mazda Fotograf: Honda Fotograf: Renault...

Transportstyrelsen börjar överlämna obetalda vägtrafikregisteravgifter till Kronofogden

0
Fordonsägare som struntat i att betala vägtrafikregisteravgiften kostade 2018 Transportstyrelsen över 30 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Nu förändras Transportstyrelsens hantering och de påminnelser om obetalda avgifter som skickas ut kommer under nästa månad att lämnas till Kronofogden för indrivning. Vägtrafikregisteravgiften är en årlig avgift...

Fantastiskt år för Mercedes-Benz lastbilar!

0
Mercedes-Benz befäster sin starka position i Sverige under 2019.I segmentet över 16 ton levererades totalt 652 Mercedes-Benz lastbilar och man befäster därmed sin position som klart störst av de utländska tillverkarna. När det gäller lastbilar med en totalvikt på 6–16 ton är Mercedes-Benz helt marknadsledande...

Nya siffror: Antalet elbilar har fördubblats på bara ett år

0
Antalet privatägda elbilar i Sverige har dubblats under det senaste året och laddhybrider har ökat med över 25 procent. Samtidigt blir dieselbilen mer populär medan allt fler bensinbilar försvinner. Detta enligt nya siffror från informationsstjänsten Ratsit, som har gjort ny kartläggning av personbilar och...

Säkrare bilar i EU

0
Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med avancerade säkerhetssystem. Efter en överenskommelse med Europaparlamentet i mars har rådet antagit en förordning om motorfordons allmänna säkerhet och om skydd för personer i fordon och oskyddade...

Volvo får Europas största order på elbussar

0
Volvo Bussar har fått den hittills största enskilda ordern på elbussar i Europa. Volvo Bussar kommer att leverera 157 eldrivna ledbussar till Transdev med start 2020. Bussarna kommer att gå i trafik på ett flertal busslinjer i Göteborg. I och med att elbussarna sätts...

Miljö

En procent av världens befolkning står för mer än 50 procent...

0
En procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se på flygresor på nytt...

Metanol kan bli framtidens klimatneutrala fartygsbränsle

0
Stora fartyg kör ofta på smutsig tjockolja, vilket orsakar stora utsläpp. Men hopp finns om att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer till...

Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder mot avskogning

0
Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda på vad Europaparlamentet vill. Parlamentet har röstat om ett flertal betänkanden...

“Klimatrörelsen måste bredda sitt engagemang för att överleva”

0
I Sverige firar klimatrörelsen att oljekoncernen Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Men hur ser framtiden...

Plastforskning för en hållbar framtid visualiseras i mötet med design

0
Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality...

Hög befolkningstäthet negativt för pollinatörer

0
Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet...

Utsläpp från industrin blir plast

0
Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft  - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan...

EU definierar gröna investeringar för att stimulera hållbar finansiering

0
För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerar EU regler för att definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara. Vid plenarsessionen i...

Byggandet av ett hållbart livsmedelssystem – EU:s strategi

0
EU:s livsmedelsstrategi ska skydda miljön och garantera hälsosam mat för alla – samtidigt som jordbrukarnas försörjning ska säkerställs. Livsmedelskedjan från produktion till konsumtion och avfall,...

Europas utrotningshotade arter – i siffror (nyhetsgrafik)

0
En miljon av totalt åtta miljoner arter globalt hotas av utrotning. Ta reda på hur många och vilka arter i Europa som är utrotningshotade...