fredag, november 27, 2020

Gymnasiemässan i Malmö blir helt digital i år

0
Trots coronapandemin ska blivande gymnasieelever få chansen att göra ett välgrundat gymnasieval. Tusentals niondeklassare kommer den 5–7 november att kunna besöka gymnasiemässan i Malmö som för första gången blir helt digital. – Mässan är en viktig del för eleverna för att kunna göra ett bra...

Ny tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö

0
Hur kan Malmös näringsliv stärkas för att bli en ännu viktigare spelare i rollen som tillväxtmotor i södra Sverige? Nu tillsätts en ny kommission för att stärka företagen och där igenom gynna arbetsmarknaden i Malmö. Aldrig förr har det funnit så många arbetstillfällen i Malmö....

​Malmö stad vill se tillstånd och avgift för uthyrning av elsparkcyklar

0
Elsparkcyklar som parkeras på olämpliga ställen är återkommande problem som tas upp av Malmöbor. För att få bättre ordning vill Malmö stad ställa krav på tillstånd och en årsavgift för att få ställa ut fordon. Kommunstyrelsen fattade den 9 september beslut om en ändring av...

Gullviksskolan stängd på grund av brand

0
Under lördagskvällen brann det kraftigt på Gullviksskolan i Malmö. Både matsal och idrottshall har fått brandskador och kommer att behöva saneras och restaureras. Resterande byggnader, inklusive klassrum, har klarat sig.  För att få tid att städa upp och förbereda för att eleverna ska kunna tas emot...

Oroligheter i Malmö under helgen

0
Under fredagskvällen utbröt oroligheter i Malmö efter att en koran har bränts och att en otillåten manifestation ägt rum på Stortorget. Oroligheterna urartade till våldsamt upplopp under fredagskvällen med bränder, skadegörelse och stenkastning i delar av Malmö, mot polis och räddningstjänsten. Även byggnader där Malmö...

Träd är viktiga!

0
Nu vill vi uppmärksamma träden i staden och sprida kunskap om den stora nyttan träden gör för oss. Därför har vi hängt upp tillfälliga skyltar på 15 träd runt om i staden. Här finns klart och tydligt redovisat i siffror vilken nytta just det...

Annons

Sverige

Annons

Öresund

Annons

EU