lördag, januari 23, 2021
Hem Malmö

Gymnasiemässan i Malmö blir helt digital i år

Trots coronapandemin ska blivande gymnasieelever få chansen att göra ett välgrundat gymnasieval. Tusentals niondeklassare kommer den 5–7 november att kunna besöka gymnasiemässan i Malmö...

Ny tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö

Hur kan Malmös näringsliv stärkas för att bli en ännu viktigare spelare i rollen som tillväxtmotor i södra Sverige? Nu tillsätts en ny kommission...

​Malmö stad vill se tillstånd och avgift för uthyrning av elsparkcyklar

Elsparkcyklar som parkeras på olämpliga ställen är återkommande problem som tas upp av Malmöbor. För att få bättre ordning vill Malmö stad ställa krav...

Gullviksskolan stängd på grund av brand

Under lördagskvällen brann det kraftigt på Gullviksskolan i Malmö. Både matsal och idrottshall har fått brandskador och kommer att behöva saneras och restaureras. Resterande byggnader,...

Oroligheter i Malmö under helgen

Under fredagskvällen utbröt oroligheter i Malmö efter att en koran har bränts och att en otillåten manifestation ägt rum på Stortorget. Oroligheterna urartade till våldsamt...

Träd är viktiga!

Nu vill vi uppmärksamma träden i staden och sprida kunskap om den stora nyttan träden gör för oss. Därför har vi hängt upp tillfälliga...

Forskare kartlägger hur covid-19 påverkar vardagen för äldre

Nu sätts Malmö stads covid-19-team under lupp av Lunds universitet i en snabbinkallad forskarstudie. Studien fokuserar på hur restriktioner, omhändertagande och rehabilitering av äldre...

Malmös första cykelgata testas i Videdal

Insatserna för att öka cyklandet ytterligare i Malmö tar nu ett nytt steg. En sträcka genom Videdal blir den första cykelgatan som testas här,...

Planeringen av nya simanläggningar i Malmö går vidare

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens sammanträde att fritidsnämnden ska ta fram underlag för utvecklingen av simanläggningar i Malmö. Det gäller arbetet med fastställandet av form,...

Malmö är landets mest djurvänliga kommun

Djurens rätt har utnämnt Malmö stad till Sveriges mest djurvänliga kommun 2020. Organisationen har rankat kommunerna utifrån hur de arbetar inom ett antal olika...

Malmö är framtidens kuststad

Malmö har höga ambitioner i arbetet med att bli framtidens kuststad. Idag har kommunstyrelsen tagit emot årsrapporten för arbetet under 2019 från miljöförvaltningen, och...

Studentfirande i mindre skala

Fortsatta kontroller på restauranger under Valborgshelgen, studentutspring i mindre skala, låg smittspridning och stabil sjukfrånvaro inom funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Under torsdagen höll Malmö stad pressträff med...

Malmö universitet ställer om till digital undervisning

Malmö universitet övergår nu successivt till digital undervisning som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamhet. Beslutet, som fattades...

Malmö universitet ökar sitt engagemang i dansk-svensk Life science

Med önskan om att spela en större roll inom Life science-forskningen i Öresundsregionen, blir Malmö universitet koncernmedlem i den dansk-svenska nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance, meddelar universitetet....

Malmö först i Sverige med sociala obligationer

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet har länge varit ledstjärnor i Malmö stads arbete och numera har staden också som mål att uppnå FN:s globala...

Fler platser i sommarpraktik behövs när platser inom hotell, restaurang och butiker försvinner

Runt 1600 platser försvinner inom Ung i sommar i år. Det står klart sedan Malmö stads diskussioner med fackförbunden Hotell- och restaurangfacket och Handels...

Stort intresse för Dansk Byggeris och Maskinentreprenörernas Öresundskonferens i Malmö i nästa vecka

Intresset för att delta i Dansk Byggeris och Maskinentreprenörernas Öresundskonferens i Malmö i nästa vecka blev så stort att arrangörerna fick byta till...

Malmö planerar för att låta Öresundsmetron växa in i staden

Malmö tar diskussionen om en Öresundsmetro ett steg vidare och utreder nu hur fler tunnelbanestationer kan byggas i staden. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att utreda ett...

Trenden fortsätter – allt fler huvudkontor flyttar till Malmö

Sedan millennieskiftet har över 70 stora och medelstora företag öppnat huvudkontor, specialistkontor och regionala huvudkontor i Malmö. I vissa fall handlar det om en...

Minst 2 500 långtidsarbetslösa ska få jobb genom Malmökraften 2.0

Partnerskap, eller samverkan, mellan aktörer är framgångsreceptet för att åstadkomma varaktig förändring. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan kraftsamlar och kör igång med...
- Annons -

Öresund