lördag, november 28, 2020

Spaden i marken för Brunnshögs andra etapp

0
Resan mot ett färdigt Brunnshög tog i dag ett kliv framåt. Nu har nämligen den framtida stadsdelens andra utbyggnadsetapp – centrala Brunnshög – påbörjats. I nordöstra Lund byggs den framtida stadsdelen Brunnshög. Här, där en tät urban miljö flätas samman med den öppna skånska slätten,...

Information om stämningsansökan i byggentreprena

0
Lunds kommun har lämnat sitt svar till tingsrätten angående den stämningsansökan som byggentreprenören VBA Syd AB inkom med tidigare i somras. Lunds kommun bestrider de krav som ställs i stämningsansökan. Anledningen till stämningen är oenighet i avtalsfrågor för en entreprenad som genomförts i östra Lund....

Ett Lund för alla – Lunds första program för social hållbarhet

0
Som Skandinaviens första stad för mänskliga rättigheter har Lunds kommun nu antagit ett program för social hållbarhet. Tillsammans med miljöprogrammet LundaEko tas därmed ett helhetsgrepp på det lokala arbetet för Agenda 2030. Under 2018 beslutade kommunfullmäktige i Lund att utnämna Lund till en mänskliga rättigheter-stad....

Sverige

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne

0
Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen. Myndigheten har även beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården. De...

Öresund

Europeiska Unionen

Annons

Annons