tisdag, augusti 9, 2022

Annonsera/Prenumerera

Annons

Ledamöter uppmanar till åtgärder för att skydda psykisk hälsa

En ökning av psykisk ohälsa kan bli nästa hälsokris, varnar ledamöter. De vill därför se fler åtgärder.

Covid-19:s inverkan på psykisk hälsa

Pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen har lagt en enorm belastning på människors psykiska hälsa och välbefinnande. Det har bland annat resulterat i en växande förekomst av arbetsrelaterade psykosociala risker, högre stressnivåer, ångest och depression. Men psykisk hälsa prioriteras inte på samma sätt som fysisk hälsa, menar ledamöter i utskottet för sysselsättning och sociala frågor i sitt betänkande om psykisk hälsa i den digitala arbetsvärlden.

Rapporten påpekar att 64 procent av ungdomar mellan 18 och 34 år, löpte risk för att drabbas av depression under 2021. Det beror bland annat på bristande sysselsättning, ekonomiska och utbildningsmässiga utsikter, samt ensamhet och social isolering.

Förebygg arbetsrelaterade psykiska problem

Betänkandet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att erkänna den höga nivån av arbetsrelaterade psykiska problem och att hitta sätt att förebygga psykiska problem i det digitala arbetets värld (att arbeta framför en dator). Det understryker också behovet av att utrota våld, diskriminering och trakasserier på jobbet.

Betänkandet efterlyser lagstiftning som fastställer minimikrav för distansarbete i hela EU, utan att undergräva distansarbetarnas arbetsvillkor. Det skulle kunna omfatta sådant som att säkerställa frivillighet och distansarbetares rättigheter, främja balans mellan arbete och privatliv samt säkra att arbetsbelastning och prestationsstandarder är likvärdiga inom såväl hemarbete som kontorsjobb.

Ledamöter kräver också utbildning om psykisk hälsa och utbildning för arbetsgivare samt flexibla arbetstider för att hjälpa till att mildra arbetsrelaterad stress.

Dessutom föreslår betänkandet att EU ska rikta ett särskilt fokus på psykisk hälsa under 2023.

Det senaste betänkandet understryker Europaparlamentets oro för psykisk hälsa. I en resolution om EU:s folkhälsostrategi efter Covid-19 från juli 2020, erkände parlamentet psykisk hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och efterlyste en EU-handlingsplan på ämnet.


År 2021 krävde parlamentet rätten att koppla av från arbetet utanför arbetstid.

Under plenarsessionen den 4-7 juli kommer ledamöterna att diskutera och rösta om betänkandet.

Läs mer om psykisk hälsa efter pandemin

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-