måndag, juli 15, 2024

Kriget i Ukraina: ledamöterna hyllar enastående solidaritet med flyktingar

Efter att fler än två miljoner människor flytt från kriget i Ukraina vill ledamöterna att EU-länderna fortsätter att visa solidaritet.

I en plenardebatt på tisdagen med Brigitte Klinkert från det franska rådsordförandeskapet och EU-kommissionär Ylva Johansson tog ledamöterna upp den dramatiska humanitära situation som uppstått till följd av det ryska angreppet på Ukraina. De lovordade också de länder som gränsar till Ukraina för deras extraordinära engagemang hittills, men varnade för att det på lång sikt kommer att krävas fortsatt solidaritet i hela EU. Talarna fördömde dessutom enhälligt den pågående ryska invasionen.

EU-kommissionär Ylva Johansson betonade även hon det extraordinära trycket på de EU-länder som gränsar till Ukraina: Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien samt även Moldavien, som inte är medlem av unionen. Hon framhöll också vikten av EU:s beslut att aktivera direktivet om tillfälligt skydd och beskrev hur unionen visat sin solidaritet genom att stödja FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Röda korset samt genom att kanalisera 500 miljoner euro i humanitärt bistånd.

Ledamöterna välkomnade också EU:s snabba reaktion, som garanterar skydd för dem som flyr från Ukraina, men efterlyste tillräckliga ekonomiska insatser för att kunna upprätthålla stödet på medellång och lång sikt. Vissa talare efterfrågade konkreta framsteg i reformen av EU:s migrations- och asylregler, medan andra betonade att alla flyktingar, oavsett etnicitet, har rätt till samma skydd.

Du kan se debatten igen här.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-