Istället för en vanlig krönika skriver jag idag om… välgörenhet

Lagen om välgörenhet säger att så länge personen ger och tar på ett rättvist sätt, så kommer han eller hon inte förlora något på det någonsin.

Du måste ge och ta samtidigt, det är detta som är hemligheten och visdomen bakom det hela. Människan kan inte bara leva för sin egen skull, hon måste också tänka på andra. De främsta behoven som människan inte kan leva utan är föda, klädsel och tak över huvudet. Vi kan dela lite av vårt överflöd till andra också. Men vi kan på liknande sätt också “donera” lite av vår visdom, energi, våra tankar och känslor. I vartenda fall kommer det att resultera i olika saker.

Vem som helst kan när som helst donera bra tankar till en annan, även till de som inte förtjänar det. Genom att dela med sig av sina tankar konstaterar man att man önskar alla andra lycka. Detta kommer att skänka dig styrka och goda omen för en bra början på dagen. Genom att önska de runt omkring en lycka, kommer du också att få det du önskar dig och bli glad.

Gällande andra typer av donationer, måste man inte delta i allihop, för att de kan ha motsatt effekt. Exempelvis om någon alkoholist eller drogberoende ber om pengar för mat och du ger dem pengar, kommer de säkerligen att slösa pengarna på alkohol eller droger, och på så vis gör du mer skada än nytta. Det bästa du kan göra i den situationen är att själv ge dem pengar till mat.

Donationer av kunskap är också välkomna av alla, men om detta ska lyckas måste det gälla något som den andra personen också tittar efter och vill ta del av. Den här donationen är viktig om den handlar om riktiga kunskaper. En viss typ av information är flyktig och finns bara inom ett specifikt sammanhang, inom vissa gränser. En typ av själslig information finns för evigt och känns konkret och verklig. En sann bit av information gör en människa glad, medan en som är osann bara skapar förvirring och lidelse.
Det finns 3 sorters donationer: en som görs av godhet, en som görs av passion och en som görs av ignorans. Det finns en till regel som gäller välgörenhet, och det är när personen förstår vad det är han eller hon behöver som mest och vad han eller hon kan klara sig utan, vad som går bra att donera. Genom att enbart spara det nödvändigaste så att de kan användas inom sina användningsområden, kommer han eller hon att omedvetet

Den som bara tillfredsställer sina främsta behov gör detta av godhet. Den som köper något bara för att han eller hon tyckte om det gör detta av passion. Den som skaffar sig något bara för att göra någon annan illa gör detta av ignorans.

En viktig sak som man måste veta om välgörenhet är att dessa handlingar inte görs för platser, utan bara för människor. Ett exempel är att man inte donerar till kyrkan, organisationen eller företaget, utan till människorna det gäller. När vi ger någon annan mat, försäkrar vi oss också om att vi kommer få mat om det finns behov av sådan hjälp. Genom en sådan här handling kommer allt att komma tillbaka till dig en dag.

Glöm inte att bjuda på all din godhet till andra och önska alla andra lycka, för att själv kunna bli glad!

- Annons -

Nyheter

-Annons-