Violinist on a Bike – världsviolinist på Malmös gator

Cykeln som för världsviolinisten Justina Auškelytė runt i malmö
Annons

Den litauiska violinisten Justina Auškelytė – utbildad i såväl Litauen och Italien som USA och belönad med mängder av utmärkelser – har sedan mitten av augusti cyklat runt i Malmö med sin dyrbara violin på ryggen för att stanna till i butiker, i parker, på torg och andra platser och ge malmöborna möjlighet att lyssna till underbar klassisk musik live.

Projektet syftar främst till att sprida den klassiska musiken men för Justina är det också en möjlighet att bättre lära känna Malmö, staden hon flyttade till i början av året, men, p.g.a. de många utlandsuppdragen, knappt hunnit vistas i.

“På senare tid har jag letat efter nya och alternativa sätt att föra klassisk musik närmare människor, så nära som möjligt, och presentera den på ett annorlunda sätt”, säger hon eftertänksamt. ”Samtidigt hade jag sedan jag återvänt till Malmö, börjat leta efter en cykel, för om du bor i Malmö måste du ha en cykel; det är den perfekta cykelstaden och den är helt annorlunda beroende på om du har en cykel eller inte. På något sätt föll allt på plats och en dag när jag övade hemma kom idén plötsligt till mig: ’Violinist on a bike’. En vecka senare fick jag min cykel och då startade jag mitt projekt.”

Just nu turnerar världens enda cyklande violinist bara i Malmö, men mottagandet har varit så positivt att hon mycket väl kan tänka sig att göra samma sak i andra städer i framtiden.

Justina Auškelytė föddes i Vilnius i Litauen i ett musikaliskt hem; hennes mamma spelade piano och pappan sjöng i kör och hade planer på att utbilda sig till kördirigent, innan han i stället valde psykologin.

Justina började spela piano i treårsåldern. ”Det var mer som musikdagis. Vi lekte musik. Det var inte direkt studier, men vi fick helt enkelt lära känna musiken”, säger hon. När hon var fem började hon spela fiol och sedan dess har hon sett sig som violinist. Inga andra alternativ har varit rimliga för henne. Mer och mer av hennes liv har handlat om violinen, och när hon var 15 började hon åka fram och tillbaka till Italien, där hon studerade för den ryske violinisten Pavel Berman. Italien har för övrigt spelat en mycket stor roll i hennes liv; såväl pianisten i den duo hon ofta uppträder i och hennes make är italienare. Den senare en italienare bosatt i Malmö, vilket alltså egentligen är huvudanledningen till att vi nu kan njuta hennes virtuositet på våra gator.

Studierna i Italien höll hon på med i flera år, innan hon vid 22 års ålder flyttade till USA och började studera på den prestigefyllda Juilliard School på Manhattan i New York, något hon drömt om i hela sitt liv.

Den litauiska violinisten Justina Auškelytė. Foto: Mats Björling

På den något korkade frågan om varför just violinen är det bästa instrumentet svarar hon att det inte alls säkert är det bästa instrumentet. “Alla instrument har sin egen karaktär och sina egna unika klanger som bidrar till helheten. Men självklart hoppas jag att jag gör violinen till det bästa instrumentet”, ler hon. “Samtidigt älskar jag pianot. Pianot täcker så mycket och kan vara sitt eget ackompanjemang på ett helt annat vis än violinen. Men violinen har manga andra fördelar. För det första kan du alltid ha den med dig; en pianist, t.ex., måste alltid vänja sig vid ett nytt instrument för varje konsert. Och violinen har en underbar ton, från det låga registret som ligger väldigt nära den mänskliga rösten till ett väldigt högt och lidelsefullt register. Man brukar säga att stränginstrument är himmelens instrument. Och violinen är så mycket känsligare, vilket kanske också ibland innebär att det är svårare. Men det ger dig kanske också större möjlighet att besjäla tonen.”

Justina ser sig gärna som en romantisk violinist då hon föredrar romantiken, men naturligtvis vill hon tolka varje stycke utifrån dess karakteristik. Just nu – på sin lilla tour – spelar hon företrädelsevis Bach, vilken knappast kan räknas till romantikerna.

På frågan om vilken kompositör som är världens bästa citerar hon en annan violinist som fick samma fråga: ”Det bästa stycket är det jag spelar just nu”

Justina lyssnar väldigt mycket på klassisk musik, men hon kan också lyssna på annan musik. Hon har dock ett krav på att det inte får vara för simpelt och meningslöst, vilket hon upplever att mycket av popmusiken just nu är. Hon nämner t.ex. Queen, Michael Jackson, Bowie och – lite överraskande – Guns and Roses bland sina favoriter. Och hon lyssnar en hel del på jazz.

Man just nu förgyller hon alltså vår stad med himmelska toner ur den klassiska repertoaren. Till lycka för alla malmöbor.

I vårt nästa pappersnummer, som kommer ut nästa måndag, 17/9, kommer du att kunna läsa hela reportaget om Justina Auškelytė.

Justina Auškelytė playing in a hat shop in Malmo

Violinist on a Bike – World Violinist in the Streets of Malmo

 

The Lithuanian violinist Justina Auškelytė – schooled in Lithuania as well as Italy and the USA and with dozens of awards – has since mid August been riding around Malmo on her bike with her precious violin on her back, stopping in shops, parks, squares and other places to give the Malmo residents the opportunity to listen to beautiful live classical music.

The project is first and foremost a way to spread the classical music, but to Justina it is also a way of getting to know Malmo, the town to which she moved in the beginning of the year, but in which she so far hasn’t spent much time, due to missions abroad.

“Lately I’ve been looking for new and alternative ways to bringing classical music closer to people, as close as possible and present it in a different way. At the same time, since I returned to Malmo I had started looking for a bike, because if you are in Malmo you have to have a bike; it is a perfect city for biking and it is a completely different city when you have a bike compared to if you don’t. Somehow everything came into place and one day when practising at home, the idea just came into my head: ‘Violinist on a Bike’. A week later I got my bike, and I started this tour around Malmo.”

For now the only Violinist on a bike in the world just tours in Malmo, but as she has had such a positive reception, she can see herself biking around other cities in the future.

Read more about Justina Auskelytè, her project and music, in our next paper issue, which will be out on the 17th of September.

Annons