Velkommen hjem til elgen

Elg:Älg. Bild: Dickelbers

Verdens Skove glæder sig over, at en elg er svømmet fra Sverige til Danmark, og nu har slået sig ned i Nordsjælland. Elgen er en gave til dansk natur, da den kan spille en vigtig rolle i naturen ved at æde træer og blade og på den måde forhindre åbne naturområder i at gro til. Samtidig er elge, med deres lange ben meget glade for at gå i vand og æde vandplanter og hjælper således med at forhindre vandhuller, moser og andre vådområder i at gro til.

“Dér bruger vi ofte dyrt mandskab og maskiner, -det er meget billigere og bedre for biodiversiteten, hvis naturen selv klarer det,” forklarer Stine Tuxen, biolog Verdens Skove til Frederiksborgs Amtsavis.

Elgen er et imponerende dyr og det er en stor oplevelse at se elge i naturen. I 2015 blev 5 elge sat ud i Lille Vildmose i et stort indhegnet område og både danske og udenlandske turister er valfartet til Lille Vildmose for at opleve dyrene. Elgen er nu selv kommet til Nordsjælland, som rummer noget af den bedste natur vi har i landet, med både plads og levesteder nok til elgen. Gribskov er en del af den Nordsjællands Nationalpark og desuden Natura 2000 område under EU’s habitatdirektiv. Det har mange gange været foreslået at genindføre elgen i Danmark, også i Nordsjælland, men nu ser det ud til at elgen selv har truffet beslutningen.

I Verdens Skove byder vi elgen velkommen og er spændt på at se hvordan den klarer sig. Elgen har tidligere været udbredt i Danmark, og har flere gange forsøgt at vende hjem til Danmark igen. Senest i 1999 svømmede en elg fra Sverige til Danmark og levede i Nordsjælland i 10 måneder, før den blev ramt af et tog.

“Det oplagte for os at gøre nu, er derfor at give elgen nogle artsfæller, og sørge for at arten nu kan brede sig i Nordsjælland som en del af nationalparken og dens forvaltning.” Udtaler Stine Tuxen og fortsætter: “Man kan så overveje om man skal hegne langs motorveje af hensyn til sikkerhed eller simpelthen indhegne Gribskov, som indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvor vilde dyr så kan få plads.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Annons