Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB

St Sodergatan 45 7305 1. Fotograf: Martin Olson
Annons

Försäljningen avser fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i Lund. Affären baseras på ett fastighetsvärde om 370 mkr.

De tre fastigheterna är belägna i Lund och inrymmer främst kontor men även bostäder, handel och en biograf.

Repslagaren 31 är en fastighet av samhällskaraktär belägen i södra delen av centrala Lund. Den uppfördes 1980 och omfattar totalt 5 750 kvadratmeter, främst kontor.

Galten 25 är en mindre fastighet med adress Mårtenstorget 12 och även denna uppfördes på 80-talet. Byggnaden inrymmer 1 900 kvadratmeter varav 800 kvadratmeter kontor och resterande främst restaurang och butik.

vasakronan säljer tre fastigheter till stena fastigheter malmö ab Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB ba31abf76194f63d 800x800ar

Apotekaren 12 är en äldre profilfastighet belägen vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankpalats och inrymmer drygt 3 900 kvadratmeter lokaler varav ca 2 100 kvadratmeter är kontor och resterande yta främst bostäder om 1 100 kvadratmeter samt en biograf om 500 kvadratmeter.

Samtliga tre fastigheter är i princip fullt uthyrda.

Köparen tillträder fastigheterna idag den 30 november 2018 i samband med att avtalet tecknas.

vasakronan säljer tre fastigheter till stena fastigheter malmö ab Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB 8a14fe8ee9f0085b 800x800ar
Fastigheten Apotekaren 12

 

Annons