Värsta skräpet – fimpen

1 miljard fimpar. Foto: hsr.se

Fimpen är skräpets värsting. Enligt våra beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år.

Samtidigt är fimpen undantagen från den nedskräpningsbotsom finns i Sverige. Nästan alla svenskar, 93%, tycker att personer som slänger fimpar på marken ska kunna bötfällas.

Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön.

I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar.

Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet. I EU-direktivet om åtgärder för vissa engångsprodukter av plast införs nu ett producentansvar för fimparna.

Fimpar i Drakenbergsparken

Enligt en skräpmätning gjord i Drakenbergsparken i Stockholm 2016 kan man en vanlig sommardag hitta 25 000 fimpar där.

Annons