Världscancerdagen: Hur bekämpar EU cancer?

World Cancer Day

År 2020 uppmärksammar vi Världscancerdagen för tjugonde gången, och kampen mot sjukdomen är en av EU:s högsta prioriteringar på hälsoområdet. Läs mer om vad EU gör i kampen mot cancer.

Världscancerdagen den 4 februari, startades för 20 år sedan, och är ett globalt initiativ för att öka kännedomen och intensifiera åtgärderna. Forskning och innovation i kampen mot cancer har alltid varit en av EU:s hälsoprioriteringar.

– EU borde göra mer, jobba hårdare, pressa medlemsländer att anta nödvändiga kontrollprogram som hjälper till att diagnostisera cancer tidigt, förklarar parlamentets talman David Sassoli.

Läs mer om vad EU gör för att förbättra folkhälsan.

EU:s cancerstatistik

3 miljoner människor diagnostiserades med cancer och 1,4 miljonermänniskor dog av cancer inom EU år 2018. Det gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. I fler och fler EU-länder är detta den främsta dödsorsaken för människor i åldern 45 till 64 år.Cancer i Europa

  • Var nionde sekund diagnostiseras ett nytt cancerfall inom EU
  • Till år 2035 kan antalet cancerfall öka, och enligt beräkningar kommer 40 procent av befolkningen att någon gång under sitt liv drabbas av cancer
  • Det finns mer än 100 sorters cancer

EU:s åtgärder mot cancer

Cancer kan drabba vem som helst, vid vilken ålder som helst. Den polska parlamentarikern Janina Ochojska från EPP-gruppen behandlas just nu för bröstcancer.
– Detta är något som på något sätt förenar Europa, eller hur?! Eftersom tillsammans bekämpar vi något sompåverkar all, såtill vida att ingen undantas från detta lotteri, sade hon.

Sedan 2007 har EU investerat ungefär 3 miljarder euro på olika åtgärder, exempelvis forskningsprojekt, kliniska försök och utbildningsprogram.

40 procent av cancerformer kan idag förhindras.

EU kompletterar även medlemsländernas åtgärder genom att:

Bland prioriteringarna som Parlamentet efterlyser finns cancerförebyggande arbete, tidig upptäckt och tillgång till kvalitetsvård för alla patienter.

En ny handlingsplan på EU-nivå på väg

Det finns redan ett nytt initiativ på gång. EU har påbörjat arbetet med en ambitiös handlingsplan – Europe Beating Cancer Plan– med en konferens i Europaparlamentet den 4 februari.

Mer information

Annons