Var väldigt försiktig när du eldar och grillar!

Markvegetationen återhämtar sig relativt snabbt efter branden. Knappt fyra år senare - juli 2018 - har växter som mjölkört, örnbräken, piprör och vårtbjörk koloniserat den brända marken . (Foto: Joachim Strengbom/SLU)

Det vackra sommarvädret har gjort det väldigt torrt i vår del av Skåne. Räddningstjänsten avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om du ändå eldar eller grillar ber vi dig att väldigt försiktig!

All eldning innebär en risk för brand. Innan du sätter i gång grillen, se till att du kan släcka en eventuell brand. Det är extra viktigt att tänka på om du har en ogräsbrännare.

Räddningstjänsten uppmanar alla att använda fasta grillplatser som är byggda för att minska risken för brandspridning, till exempelvis kommunens iordningställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt  underlag av grus eller sten  och håll den på avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.  

Här kan du läsa Räddningstjänsten Syds information om eldning 

Mer info om vad du ska tänka på när det är torrt ute finns på webbplatsen dinsakerhet.se

Här kan du följa hur stor risken för gräsbränder är i ditt område:

Annons