Välj råris istället för vitt ris för att minska risken för diabetes

Välj råris istället för vitt ris för att minska risken för diabetes

Välj råris eller fullkornsris istället för vitt ris om du vill minska risken för diabetes. En ny stor amerikansk studie visar att personer som äter mycket vitt ris löper större risk att bli diabetessjuka.

Forskarna, vid bland annat Harvard School of Public Health i Boston, har studerat hur kosthållning hör ihop med sjukdomar hos nästan 40 000 män och över 157 000 kvinnor. Resultat från studien visar att hög konsumtion av vitt ris ökar risken att få typ 2-diabetes. För de personer som äter mer än fem portioner vitt ris i veckan är risken att insjukna i diabetes förhöjd med 17 procent, enligt resultaten som publicerats i tidskriften Archives of internal medicine.

Att äta råris eller fullkornsris minskar däremot risken.
– Fullkorn bör rekommenderas som huvudkälla för kolhydrater istället för förädlade kolhydrater som vitt ris, säger en av forskarna, doktor Qi Sun vid Harvard School of Public Health.

Ris består mest av stärkelse, som blir rent druvsocker i magen. Det tas snabbt upp och höjer blodsockret. Särskilt snabbt går det med vitt ris, som är nästan enbart ren stärkelse.
– Vitt ris har högt glykemiskt index. När riset processas försvinner också mycket av näringsämnena, säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

När det yttersta skalet på risgrynet är borttaget kallas riset för råris, brunris eller fullkornsris. Det innehåller mer fibrer, vitaminer och mineraler än vitt, skalat ris. Det finns både rundkorniga och långkorniga sorter. Råris kräver lång koktid. En del tillverkare förbehandlar råriset för att koktiden ska vara ungefär lika lång som för vitt specialbehandlat ris. Det riset kallas ofta för fullkornsris. Det finns också rött och svart råris.

Annons