Vad vi som konsumenter kan göra för miljön, september

Bild: Prayitno

I denna artikelserie tittar vi på saker vi som konsumenter kan gör för miljön. I tidigare artiklar, där vi behandlat punkterna 1 – 7, har vi tipsat om vikten av att laga och reparera och slänga så lite som möjligt, enkla saker man kan göra i hemmet för att spara både energi och pengar, som att släcka lampor, stänga av datorn, frosta frysen och tvätta smartare och om hur man förflyttar sig miljösmartast. När man förflyttar sig är det dock, trots allt det som togs upp i förra artikeln, ibland nödvändigt att ta bilen. Men också då finns det en hel del man kan göra föra att spara miljön.

 

 1. Kör smartare

I sloganen ”Utan bilen stannar Sverige” ligger det trots allt en hel del sanning. Ingen, inte ens de hår­daste miljöaktivisterna, förespråkar ett skrotande av alla bilar. Däremot kan vi nog alla följa det ovanstående och minska bilanvändandet betydligt. Och när vi väl kör bör vi köra smartare.

Det första att tänka på är – kanske – att köra en klimatsmart bil. Detta är dock inte så självklart och enkelt som det ibland kan låta. För det första finns det många argument mot vissa ”klimatsmarta” drivmedel, som t.ex. etanol, och för det andra kan vi kanske inte, med tanke på tidigare skandaler, alltid vara säkra på att vi kan lita på biltillverkarens löf­ten. Men kanske viktigast är kanske att det som sagts i tidigare artiklar också i de flesta fall gäller bilar: Att köpa nytt är aldrig bättre för miljön. Om man skrotar sin gamla, fortfarande fungerande, bil för att köpa en miljöbil, är det ytterst tveksamt om man egentligen gör en miljöinsats, om man tar in också hela produk­tionsledet. Det är till och med oftast miljösmartast att ersätta sin gamla bil med en begagnad.

Om man däremot, i vilket fall som helst, har tänkt skaffa ny bil, är det självklart bäst att skaffa en klimatvänlig dito. Man bör då dock noga läsa in sig på vad detta innebär och inte köpa producenters och återförsäljares argument med hull och hår.

Faktum är att man kan göra mer för miljön när man väl införskaffat bilen än när man köper den. Det första och viktigaste är naturligtvis det som togs upp i förra artikeln: Använd den så lite som möjligt. Det andra är EcoDriving.

Det som kallas EcoDriving är numera standard när man tar körkort och bland dem som tagit körkort sedan detta infördes kan man redan se en märkbar minskning av förbrukningen, och därmed också av utsläppen. Och eftersom EcoDriving innebär minskad bränsleförbrukning innebär det också bättre ekonomi. Dessutom har de flesta testförare vittnat om en högre genom­snittshastighet, så det innebär i alla fall ingen tidsförlust. För alla oss som tog körkort långt innan EcoDriving blev en del av utbildningen finns det kurser man kan gå för att lära sig mer. För dem som av någon anledning inte vill gå en sådan kurs följer här en sammanfattning, (vilken man kan hitta utförligare på bilsport@bilsport.se):

 • Ha bilen i bra trim. Se till att
  • ditt tänd- och insprutningssystem är justerat och att ditt avgassystem är helt,
  • däcktryck inte är för lågt,
  • du varken har tyngande last eller bromsande takräcke i onödan,
  • bilen är ren från smuts och snö, då dylikt både försämrar sikten och ökar luftmotståndet.
 • Starta om möjligt med varm motor (kallstarter kan dra 2-3 l/mil i början).
 • Accelerera snabbt till avsedd fart med ganska lågt varv men med bra gas (det drar mindre än segdragning); ofta kan man hoppa över en växel.
 • Undvik att gasa hårt på ettan, som drar särskilt mycket. Ettan är bara avsedd att rulla igång på. Växla upp till tvåan så tidigt som möjligt.
 • Håll jämn fart utan onödiga fartökningar och inbromsningar. Med god framförhållning och ständig uppsikt över väg och trafik går detta bättre.
 • När du måste stanna eller minska farten, gör det med motorbroms så långt som möjligt; moderna insprutningsmotorer drar inget alls när man släpper gasen när man är i växel. Det gör de däremot i friläge.
 • Undvik om möjligt att stanna helt. Planera vid trafikljus så att du kan rulla igång igen på tvåan.
 • Håll jämn fart. Minst drar moderna fordon i jämn fart med måttliga varvtal, 2000-3000 v/min. Det motsvarar på högsta växeln 70-130 km/h i de flesta bensinbilar och 80-150 med dieselbilar.
 • Undvik att köra ryckigt. Ideliga stopp och starter drar allra mest bränsle och släpper ut mångfalt mer av orenade avgaser.

I nästa nummer fortsätter artikelserien. Då ska vi titta lite på oss själva som verkliga konsumenter, d.v.s. när vi går ut och shoppar.

Annons