Vad vi som konsumenter kan göra för miljön, augusti

Bild: Fishtoes2000

I denna artikelserie tittar vi på saker vi som konsumenter kan gör för miljön. I tidigare artiklar, där vi behandlat punkterna 1 – 6, har vi tipsat om vikten av att laga och reparera och slänga så lite som möjligt, samt enkla saker man kan göra i hemmet för att spara både energi och pengar, som att släcka lampor, stänga av datorn, frosta frysen och tvätta smartare. Idag handlar det om förflyttning.

  1. Förflytta dig smartare

I samtliga tidigare punkter har, i stora drag, smarta miljöval också inneburit att man sparat pengar, eller åtminstone att det inte kostat något att vara miljökämpe. Vad gäller förflyttning är det dock inte helt igenom så.

Gå eller spring

Det första alternativet vad gäller förflyttning innebär dock både en ekonomisk bes­paring och en hälsovinst, nämligen att begagna apostlahästarna, att förflytta sig genom att gå eller springa (detta kan dessutom innebära en ekonomisk förtjänst eftersom man kanske genom att gå och springa mer slipper dyra avgifter på gym). Det lite märkliga i sammanhanget är dock tyvärr att många svenskar väljer att gå ut och gå eller springa i rent träningssyfte, där själva förflyttningen bara leder tillbaka till utgångspunkten (i vissa fall inte ens det, när man väljer att ta sin promenad eller joggingtur på rullband i gymmet), medan man väljer att ta bilen när man ska förflytta sig även kortare sträckor.

Naturligtvis finns det gränser för hur långa sträckor man kan gå, och att springa är kanske inte så attraktivt om man är på väg någonstans där man ska träffa människor som man inte vill svetta ner, men det är ett klokt drag ur många aspekter att använda benen i mycket större utsträckning och gå när avstånden är lagom (till miljö-, hälso- och ekonomiaspekten kan ju också läggas tidsaspekten om man väljer att lägga sina promenader till tillfällen med verkliga mål).

Cykla

Vid lite längre sträckor är det lämpligt att cykla. Detta kräver visserligen inköp av cykel, men då man sedan färdas betydligt billigare än med alla andra färdmedel, är de pengarna snabbt intjänade, och därefter blir cyklandet en ren ekonomisk (och hälso-) vinst. I staden är det dessutom så att cykeln oftast är det snabbaste transportmedlet eftersom man slipper ta sig till och från hållplatser, slipper leta efter parkeringsplats och enkelt kan ta sig längst fram förbi långa bilköer.

Åk kollektivt

För många människor är det tyvärr omöjligt att både gå och cykla och för alla människor är det omöjligt när färdsträckan övergår en viss längd.

Det finns dock ändå ingen anledning att ta bilen. Det allra bästa alternativet ur miljösynpunkt är absolut tåget. Tyvärr finns ju här, beroende på politisk tröghet, en del hinder som kan ställa till det. Att köra bil kan ju många gånger vara både billigare och snabbare än att åka tåg. Här ställs alltså då för första gången miljö mot ekonomi (och tid). Vår förhoppning är dels att regeringen tar tag i detta problem som idag är mer akut än någonsin, dels att konsumenterna ändå väljer det miljösmartaste alternativet. Är man ensam är det ju dessutom dyrare att köra bil. Då finns bara tidsargumentet kvar. Vi får hoppas att så få som möjligt är så stressade att de struntar i både pengar och miljö för att spara in en halvtimme.

I de flesta städer kan man ju inte åka tåg (eller spårvagn). Där är buss det absolut miljösmartaste alternativet (om man av någon anledning inte kan gå eller cykla). I Malmö kan vi se en klar förändring till det bättre. Under perioden 2003 till 2013 minskade andelen bilresor till och från jobb och skola från 43 % av samtliga resor till 31 %, me­dan andelen kollektivtrafikresor ökade från 12 till 21 % under samma period. Detta är ju i sig positivt, men fortfarande är det alltså så att betydligt fler väljer att köra själv än att åka kollektivt. I de allra flesta fall beror nog inte detta på ekonomiska faktorer. I de allra flesta fall är det faktiskt dyrare att köra bil än att åka buss (särskilt om man tar med parkeringsavgifter i beräkningen). Det handlar i stället om tid. Därför är det tvek­samt om V:s vällovliga önskan om avgiftsfri, skattefinansierad, kollektivtrafik skulle få så stor effekt som de hoppas på. Bättre skulle nog vara att skapa ett samhälle där människor inte var så stressade att de var villiga att offra miljön för snäva tidsvinster.

Flyg inte

Flyg är, tillsammans med bilen, den absolut största miljöboven inom detta område. Tågets negativa miljöpåverkan är mellan 10 och 300 gånger mindre än flygets. Därför är det alltid ett bättre alternativ att välja tåg före flyg, så länge detta är möjligt. Visserligen har vi här ytterligare en situation när miljö ibland kan ställas mot ekonomi. Som miljömedveten kan man verkligen ställa sig frågan hur det ens är möjligt att flyg ibland kan vara billigare än tåg. Däremot är det nog så i de flesta fall, så länge det gäller inrikesresor, att flyget ger en mycket liten eller ingen tidsvinst, om man i beräkningen tar med transport till och från flygplats, incheckningstid m.m. Det troliga är också att om man har råd att flyga har man råd att åka tåg, även i de fall där tåget är en liten aning dyrare. Så länge vi rör oss inom landet råder alltså ingen tvekan: Välj alltid tåget före bilen eller flyget.

När det gäller utrikesresor är det dock inte alltid lika lätt. Inom Europa går det att ta sig med tåg, och då borde man som konsument vara beredd att offra de få extratimmarna tåget kan ta för att rädda vår planet. Men hur gör man när man vill ta sig längre sträckor? Ska man vi inte längre få besöka länder i Asien, Australien, Afrika o.s.v.? Detta är en svår fråga, och i väntan på miljövänligare flyg, överlåter vi beslutet till läsarens samvete.

Ibland är det dock, trots allt det ovanstående, nödvändigt att ta bilen. Vad man då bör tänka på, återkommer vi till i nästa artikel.