Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (grafik)

Utsläpp från transporter, inklusive flyg och sjöfart, som en del av EU:s totala växthusgasutsläpp. Källa: Europeiska miljöbyrån (2019)

Utsläpp av växthusgaser från internationellt flyg har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren. Hur ser det ut med sjöfarten? Ta reda på mer i vår grafik.

Även om det internationella flyget och sjöfarten tillsammans utgör mindre än 3,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, är källorna de snabbast växande, för utsläpp som bidrar till klimatförändringarna.

Det beror i huvudsak på den rekordstora trafikökningen som beror på allt fler passagerare och större handelsvolymer. Sektorerna blev också bara helt nyligen del av insatserna att minska utsläppen av växthusgaser, både på EU-nivå och nationell nivå.

I en resolution som ledamöterna godkände inför klimattoppmötet COP25 krävde Europaparlamentet högre ambitioner för att minska utsläppen från flyg och sjöfart, exempelvis genom att förstärka de marknadsbaserade åtgärderna som ska minska utsläppen.

Ta reda på mer fakta och statistik om klimatförändringarna.

De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från internationellt flyg och sjöfart har växt med respektive närmare 130% och 32% under de senaste tjugo åren. De stod för den snabbaste ökningen i hela transportsektorn – den enda sektorn i vilken utsläppen ökat sedan 1990.

Trots förbättringar inom bränsleförbrukning förväntas utsläpp från flyg år 2050 vara 7 till 10 gånger högre än 1990 års nivåer. Utsläppen från sjöfart beräknas öka med 50 procent till 250 procent.

Nyhetsgrafik om utvecklingen av utsläpp av växthusgaser per sektor, inklusive flyg och sjöfart.
Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser per sektor, inklusive flyg och sjöfart. 

Trafiken i luften och till sjöss ökar

Utsläppen från växthusgaser från både flyg och sjöfart har framförallt drivits av den ökade trafiken. Antalet flygpassagerare inom EU har tredubblats sedan 1993, och storleken på den internationella handeln till sjöss har också markant ökat under de senaste tjugo åren.

Ökad miljömedvetenhet borde få människor att reagera på koldioxidutsläppen som deras transportsätt medför, men enligt en Eurobarometer-undersökning säger bara en dryg tiondel av de tillfrågade att de gör det. Ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som ditt flygande orsakar.

 Nyhetsgrafik om utvecklingen av antalet flygpassagerare inom EU.
Utvecklingen av antalet flygpassagerare inom EU. 

Vad har gjorts för att tackla utsläppen från flyg och sjöfart?

EU har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen från flyget genom sitt system för handel med utsläppsrätter. Dessutom vill parlamentet att den maritima sektorn inbegrips i systemet. Idag, enligt EU-regler och globala regler, måste ägare av stora företag informera om fartygens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

EU arbetar också tillsammans med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) för att införa ett globalt marknadsbaserat verktyg, med namnet Corsia, genom vilket flygbolag kan kompensera sina utsläpp genom att investera i gröna projekt, exempelvis genom att plantera skog.

Mer information

Annons