Utländska gästnätter fortsätter öka i Skåne

Drakamöllan Gårdshotell, Creative Common

Tillväxtverket har nu släppt preliminär statistik över förra årets gästnätter. För Skånes del har de utländska gästnätterna fortsatt att öka, men totalt sker en stabilisering av gästnätterna jämfört med föregående år.

Utvecklingen av gästnätter saktar ner efter flera års stora ökningar. De utländska gästnätterna visar fortfarande en positiv utveckling, med en ökning på 3 procent. De danska gästnätterna hör till dem som driver utvecklingen positivt, med en ökning på 6,2 procent.

Årssiffrorna totalt för gästnätter i Skåne visar på en minskning på 0,6 procent jämfört med 2016. En dämpning jämfört med 2016, då de ökade med 6,7 procent totalt.

Skåne har långsiktigt haft en stark uppåtgående trend av positiv utveckling även utanför sommarsäsongen, det vill säga under vår, höst och vinter. 2017 ser ut att ha saktat ner denna utveckling. Men Skåne har ändå högst total, och även årlig, tillväxt under månaderna september – maj jämfört med de andra sydliga länen och storstadslänen. Särskilt stark utveckling är kopplad till de utländska gästnätterna.

– Vi har under flera år systematiskt arbetat med att marknadsföra och göra Skåne tillgängligt under hela året. Ett arbete riktat uteslutande mot prioriterade utlandsmarknader, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne.

Annons