Utbildning i nödsituationer: EU-kommissionen utlovar rekordsummor för humanitärt bistånd 2019 och startar kampanjen #RaiseYourPencil

Writing. BIld av Free-Photos från Pixabay

EU-kommissionen meddelar i dag att den avsatt inte mindre än 164 miljoner euro till projekt för utbildning i nödsituationer för 2019. EU-kommissionen har också tillsammans med internationella och belgiska kändisar och runt 400 studenter inlett en kampanj på sociala medier för att öka kunskapen och solidariteten hos unga människor i Europa.

–Utbildning i nödsituationer är en absolut prioritet för EU, säger Christos Stylianides, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering. Detta bistånd har ökat från 1 % av den europeiska budgeten för humanitärt bistånd 2015 till 10 % 2019. EU föregår med gott exempel och är världsledande på det här området. Vi gör en konkret investering i fred genom att ge alla barn möjlighet att gå i skola, oavsett i vilken situation de befinner sig. Utbildning är själva grunden till allt annat. Den ger ett skydd mot våld, sexuellt utnyttjande och radikalisering, särskilt vid humanitära kriser. Skolan får barn att känna sig trygga och ger dem en ljusare framtid.

Under perioden 2015–2018 förbättrade EU-medlen tillgången till kvalitativ utbildning för över 6,5 miljoner flickor, pojkar och lärare i 55 krisdrabbade länder i och med att EU ökade stödet till barn som drabbas av humanitära kriser.

Evenemanget #School4All

Christos Stylianides aviserade den nya satsningen i dag vid evenemanget #School4All i Bryssel, som behandlade utbildning i nödsituationer. Över 400 gymnasieelever, lärare, beslutsfattare och personer som arbetar med humanitärt bistånd deltog i evenemanget, tillsammans med nobelpristagaren Denis Mukwege och de belgiska sångarna Axelle Red och Typh Barrow.

Kampanjen #RaiseYourPencil

För att sprida kunskap om hur viktigt det är att garantera utbildning för alla flickor och pojkar som drabbas av kriser i världen inleddes i dag kampanjen #RaiseYourPencil . Syftet är att uppmuntra ungdomar i Europa att uttrycka sin solidaritet med ungdomar i andra delar av världen som inte kan gå i skolan på grund av nödsituationer. Kampanjen kommer att pågå fram till september 2019 och täcker därmed både skolårets slut och början på det nya skolåret. Pennan är en universell symbol för skola och lärande, och EU-kommissionen uppmanar alla att använda hashtaggen #RaiseYourPencil för att uppmärksamma #School4All.

Bakgrund

Det finns i dag 75 miljoner barn i världen som har begränsad eller obefintlig tillgång till skolgång på grund av konflikter eller naturkatastrofer. Detta trots att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och dessutom av avgörande betydelse för barn i nödsituationer. Skolor ger barn skydd och förmedlar tolerans och hopp om att de kan förverkliga sina drömmar och bygga sin egen framtid.

De senaste åren har EU konsekvent ökat sin finansiering av utbildning i nödsituationer. Sedan Christos Stylianides 2015 förklarade utbildning i nödsituationer som ett prioriterat område har denna post ökat sin andel av EU-kommissionens budget för humanitärt bistånd från 1 % 2015 till 10 % 2019. År 2015 lade EU-kommissionen knappt 13 miljoner euro på utbildning i nödsituationer. Vid utgången av 2018 hade den siffran ökat till 290 miljoner euro.

Därigenom har EU blivit världsledande när det gäller satsningar på utbildning i nödsituationer. EU-kommissionens finansiering förmedlas av dess partner för humanitärt bistånd, framför allt icke-statliga organisationer, FN-organ och internationella organisationer som genomför humanitära projekt.

Läs mer

Kampanjen #RaiseYourPencil

Utbildning i nödsituationer

Annons