UC summerar konkursstatistiken i Norden för 2017: Sverige mest utsatt i Norden under 2017

UC har tidigare skrivit om att 2017 var ett dystert år för svenskt företagande. Nu bekräftas statistiken ytterligare med hjälp av en nordisk jämförelse, där Sverige procentuellt är det land som totalt sett har ökat med flest företagskonkurser under det gångna året (en ökning på 3 %).

Statistik från UC-koncernens nordiska samarbete Nordic Credit Alliance summerar konkurserna i samtliga nordiska länder under 2017. Statistiken visar att Sverige procentuellt är det land där antalet företagskonkurser är som högst. Tätt efter Sverige redovisar Norge en ökning med 1,5 procent under 2017. Bäst utveckling hittar vi i Finland, där antalet företagskonkurser minskar med -13 procent medan Danmark redovisar en minskning på -7,5 procent totalt sett för 2017.

Slående likheter i Norden för branschstatistiken

UC har under 2017 flertalet gånger rapporterat om den alarmerande utvecklingen i utsatta branscher, såsom byggindustrin, hotell- och restaurang samt detaljhandeln. Även våra nordiska grannländer redovisar dessa branscher som de mest utsatta.
– Sverige sticker ut jämfört med resten av Norden vad gäller konkursutvecklingen i bygg- och detaljhandeln. I de andra nordiska länderna har konkursnivåerna i de här två branscherna gått ned eller stått still. I Sverige har de istället ökat med fem respektive tio procent, trots den goda konjunkturen. En av orsakerna går att hitta i olika regelförändringar på den svenska marknaden, där sänkningen av ROT-avdraget är ett exempel. 2015 såg vi en enorm boom av rotavdrag när folk passade på att renovera innan de nya reglerna slog till. När jobben sinade ledde det till ökade konkurser i mindre byggbolag, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

LAND             BYGG            DETALJ           HOTELL/REST
SVERIGE         10 %              5 %                   19 %
NORGE            -2 %              1 %                 – 10 %
FINLAND          -4 %           -12 %                 – 12 %
DANMARK       -12 %           – 3 %                 –  6  %
*Avrundat till jämna heltal.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken för Sverige, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/

Annons