Tycker chefer att alla ska arbeta till en högre ålder?

Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter.

Delegationen för senior arbetskraft publicerade nyligen rapporten “Chefers attityder till sina äldre anställda”, som visar att de flesta chefer anser att deras äldre medarbetare har goda erfarenheter och färdigheter som är bra för verksamheten, är mer plikttrogna i sitt arbete och har lång livserfarenhet som är användbar på arbetsplatsen.
– Samtidigt förekommer negativa attityder till äldre och många chefer anger också stereotypa attityder om äldre, säger Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet och Kristianstad högskola och den som författat rapporten.

Kerstin Nilsson har även skrivit rapporten ”Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar” för Delegationen för senior arbetskraft, som regeringen tillsatt under 2018-2020 för att främjandet av äldre arbetskraft eftersom ålderspensionen flyttades fram till 68 år i Sverige den 1 januari 2020. Målet är att hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens och motverka åldersdiskriminering. Forskning visar nämligen att de som känner att de har meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter kan tänka sig att jobba längre.

– Men chefers attityder och inflytande på individers möjlighet att förlänga sitt arbetsliv behöver betonas mer i debatten om hur man gör arbetslivet mer hållbart i högre ålder, menar Kerstin Nilsson. Det är nästintill omöjligt för äldre arbetstagare att fortsätta arbeta om chefer och HR är negativa och inte stödjer detta, säger Kerstin Nilsson.

Länk till rapporten “Chefers attityder till sina äldre anställda” (pdf)
Länk till rapporten  ”Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar” (pdf)

Källa: Lunds universitet

Annons