Två av tre fiskbutiker säljer hotad ål till jul

Ål Anguilla Anguilla Foto Erling Svensen-WWF-Canon

Ålen är en akut hotad art. Ändå säljer två av tre fiskbutiker ål till julen, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. En svag ökning syns hos livsmedelskedjorna. Däremot är ålen sedan länge borta från färjerederierna och nejtrenden är stark på restauranger. WWF efterlyser fiskestopp och nolltolerans mot hotade arter på julbordet.

Ålförsäljning i Sverige 2018 – stapeldiagram

– Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Varje ål är viktig att skydda. Vi efterlyser nolltolerans och ålfiskestopp i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” genomfördes första gången för 10 år sedan. Branschen har sedan dess tagit flera steg i rätt riktning. Bland annat har färjerederierna och grossisterna skippat ålen liksom många restauranger. Men en majoritet av fiskbutikerna fortsätter att sälja ål.

– Ålen har blivit symbol för den ohållbara situationen för många fiskbestånd. Arten fiskas trots att den är akut hotad, vilket är sorgligt, säger Karin Glaumann, fiskexpert WWF.cent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet.

Rundringningen omfattar 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och färjerederier. 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet.

En färsk Sifo-undersökning visar att 6 procent av svenskarna ätit ål det senaste året. I södra Sverige, där åltraditionen är stark, är siffran 21 procent. En tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i Sydsverige äter ål (se separat enkät).

Ofta hävdas det att ålen är odlad och därför inte hotad. WWF menar att det argumentet inte håller.

– Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Den kommer från samma hotade bestånd. Ingen ål kan föröka sig i fångenskap, säger Karin Glaumann.

Ålfisket förbjöds 2007, men 202 yrkesfiskare har undantag med särskilda licenser av Havs- och vattenmyndigheten. I dagsläget fiskas cirka 250 ton per år. Tjuvfisket är utbrett. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, upptäckt och beslagtagit 204 redskap och ålryssjor jämfört med totalt 163 under 2017.

Annons