Tuff arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler kommer i arbete. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling.   Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen och SCB.

750 000 personer eller 12 procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har en funktionsnedsättning. Av dessa bedömer 66 procent att de har nedsatt arbetsförmåga. Från 2013 har sysselsättnings­graden ökat i befolkningen, från 76 procent till 81 procent, medan andelen sysselsatta personer med funktions­nedsättning legat stilla på drygt 60 procent. I dag är andelen 62 procent, enligt rapporten.

– Tillväxten har varit väldigt stark i ett antal år nu, trots det ser vi ingen tydlig ökning vad gäller sysselsättningsnivån i gruppen funktionsnedsatta. Här finns en outnyttjad potential som vi måste bli bättre på att ta tillvara, säger Maria Kindahl, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

2018 var arbetslösheten 5,9 procent för befolkningen totalt. Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning som upplever en nedsatt arbetsfömåga var 11 procent.

– Förra året gick vi ut med första steget i en informationskampanj för att informera om möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu kommer nästa steg i kampanjen och vi hoppas att vi genom detta kan påverka fler arbetsgivare att tänka i nya banor nästa gång de rekryterar, säger Maria Kindahl.

Undersökningen visar också att 37 procent av dem med nedsatt arbetsförmåga upplever att de blivit utsatta för diskriminering de senaste fem åren.

Läs hela rapporten här.

Fakta

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut på arbets­marknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har beställt rapporten av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB har planerat undersökningen i samarbete med Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet.

Undersökningen utförs av SCB och omfattar personer i åldern 16-64 år som är folkbok­förda i Sverige. Syftet med undersökningen är att ge en aktuell bild av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Av totalt 15 062 personer tillfrågade har 1 806 personer uppgett att de har en funktionsnedsättning. 1 106 personer har sedan svarat på en separat intervju med frågor om funktionsnedsättningen och situationen på arbetsmarknaden.