Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

Källa: Arbetsförmedlingen

Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt.

Samtidigt som arbetslösheten sjunker och fler och fler svenskar får jobb har vi också ett problem. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för nära 200 yrkesgrupper, vilken presenteras idag i ett pressmeddelande, kommer det fortsatt att vara stor brist på kvalificerad arbetskraft inom tre av fyra yrken.

Bland de mest eftertraktade ses civilingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor, tekniker, IT-specialister och läkare, tillsammans med elektriker, fordonsförare, fordonsmekaniker, kockar, svetsare, undersköterskor och byggnadsarbetare.

För många av dessa yrken är utbildningen lång, så inom den tid prognosen gäller (fram till våren 2019) lär inte de nyutbildade inom dessa sektorer räcka till. Den största förhoppningen sätts därför till nyanlända med rätt kvalifikationer.

Annons