Trasig menisk kan vara knäledsartros

Martin Englund, läkare vid Skånes universitetssjukhus, professor i epidemiologi och medicinsk forskning vid Lunds Universitet. FOTO:TOVE SMEDS

Trasiga menisker har tidigare betraktats som knäskador och opererats. Men nu tror forskare i Lund att det kan handla om artros, som långsamt förstör menisken. Martin Englund, läkare vid Skånes universitetssjukhus, professor i epidemiologi och medicinsk forskning vid Lunds Universitet har fått 2 miljoner euro i anslag från ERC, Europeiska forskningsrådet, för att studera nedbrytningen av meniskvävnaden vid knäledsartros.

Martin Englund menar att relativt få trasiga menisker har sitt ursprung i trauma som vridvåld mot knät och olyckor.

– I själva verket kan flertalet trasiga menisker handla om en sjukdom som startar på molekylär nivå, en degeneration av vävnaden. Hur det går till ska vi ta redan på, säger han.

I början av läkarkarriären var det idrottsmedicin som lockade Martin Englund att intressera sig för ortopedi. Men därifrån smalnade intresset snabbt av till att handla om meniskskador och ledsjukdomen artros.

Det aktuella forskningsprojektet som ska pågå i fem år är indelat i tre faser: att försöka förstå sjukdomsprocessen, att hitta biomarkörer för sjukdomen och hitta nya mål för att utveckla läkemedel som förhindrar eller bromsar sjukdomen.

Menisken har en viktig funktion i knäleden då den fördelar krafterna och skyddar ledbrosket. Syftet med projektet är att med hjälp av avancerade mätinstrument kartlägga vilka molekyler som är inblandade i sjukdomsprocessen och hur det påverkar menisken och knäleden över tid.

– Vi kommer bland annat att leta efter signalämnen i ledvätska och blod, biomarkörer, som kan användas både för att ställa diagnos, att följa sjukdomsförloppet och se effekterna av behandling, förklarar Martin Englund.

Med stöd av Patrik Önnerfjord, biokemist och Jonas Svensson, MR-fysiker som ingår i forskningsgruppen kommer man att ta reda på vad som händer tidigt i artrosutvecklingen. Det ska ske genom att man använder sig av avancerade molekylära analyser som masspektrometri, som bland annat visar vilka proteiner vävnaden består av. Detta kombineras med upprepade undersökningar med den nya 7 Tesla magnetkameran, som med molekylär bildteknik förhoppningsvis kan ge nya ledtrådar till tidiga skeden i artrosutvecklingen.

En studie som Martin Englund genomförde i USA för tio år sedan tillsammans med amerikanska forskare, visade att meniskskador är en utbredd folksjukdom, minst var tredje person i åldern 50-90 år hade spruckna och trasiga menisker.

– Även om inte lika stor andel svenskar har problem med artros idag så följer vi samma mönster som amerikanerna. Inom några år kommer vi troligen att vara upp i samma numerär. Hög ålder, övervikt och ett alltför stillasittande liv ökar risken med knäbesvär, konstaterar han.

Om ERC:
Europeiska forskningsrådets uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité genom omfattande och långsiktig finansiering. De prestigefyllda ERC Consolidator Grants omfattar forskningsanslag på 2 miljoner euro under fem år till forskaren.

Annons