Transportnäringens kompetensförsörjning, en ödesfråga för Skåne

Öresundsbron, Transportnäringens kompetensförsörjning

Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för Skåne. Näringslivet och hela samhället drabbas om transporterna står still. Nationellt riskerar branschen att sakna uppemot 40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta branschens rekryteringsbehov.

Transportföretagen har låtit ta fram rapporten ”Transportnäringen och jobben i Skåne län–en framtidsspaning”, för att belysa transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv. Rapporten visar att branschen nationellt riskerar att sakna upp till 40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet.

Godsföretagen i Skåne behövde under en sexmånadersperiod i fjol cirka 650 lastbilsförare. Inom motorbranschen – det vill säga till fordonsverkstäderna – behöver företagen cirka 1 850 personer under de närmaste tre åren. Dessutom behövs cirka 100 bussförare under en tvåårsperiod.

Rapporten ger förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

”En huvudorsak till varför behovet sticker ut hos företagen inom transportnäringen är att vi blir fler och att behovet av transporter ökar. Det är därför viktigt att fler utbildar sig till branschens yrken. Att satsa på och stärka utbildningarnas kvalitet är avgörande för att attrahera fler ungdomar till branschen”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”För att transportnäringen ska kunna växa och utvecklas och för att jobb inte ska gå förlorade måste bransch, skola och beslutsfattare i samverkan skapa rätt förutsättningar. Vi finns tillgängliga för dialog”, avslutar Caj Luoma.

Annons