Trafikverkets studier visar behovet av sexfilig E6

På fredagen höll Trafikverket ett seminarium i Malmö och beskrev läget på E6 i Skåne. Och vad man planerade för åtgärder. Läget visade det alla vet, att problemen just nu är stora och stigande, på flera avsnitt av E6 har man kraftiga trafikstörningar under flera timmar morgon och eftermiddag i rusningstid. Och när olyckor eller andra störningar tillkommer försämras läget ytterligare.

Prognoserna säger också att inom en inte alltför avlägsen tid kommer trafiken att vara så stor att det behövs sex filer mellan Vellinge och trafikplats Kropp vid Helsingborg. Då kan trafikflödena ligga på 70-80 000 fordon, en bit över till exempel tyska normer för sexfilig väg. I det läget kommer det att behövas mycket stora investeringar både på E6 och kringliggande vägnät.

– Därför bör vi börja bygga en sexfilig E6 redan nu, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Låter vi tiden gå samlas investeringsbehovet på hög. Vägen behövs för skåningarnas resor och transporter: Få kör bil i onödan, många som skulle behövt köra avstår redan i dag.

Fler filer räcker inte, men är en nödvändighet. Tillsammans med intelligent trafikstyrning med informationstavlor och dynamisk hastighetsgräns kan E6 fungera mycket bättre för både dagens trafik och en större trafik framåt.

– Transporter och resväg har ökat jämsides med den ekonomiska tillväxten de senaste 200 åren och det är knappast troligt att sambandet skulle brytas, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Det är trafikens utsläpp vi ska bekämpa och begränsa, inte trafiken i sig. En stor del av trafiken genom Skåne fraktar den svenska exporten – det vi lever på. Ett fattigare land kommer inte att ha råd att värna miljön.

– Det finns en växande samsyn mellan Alliansen och socialdemokrater i riksdagen om nödvändigheten att bygga ut E6, säger riksdagsledamoten Boriana Åberg (M), som deltog i seminariet. För bara en vecka sedan diskuterade vi frågan vid en kunskapsseminarium i riksdagen. Nu krävs en politisk vilja att handla långsiktigt redan i närtid.

Annons