Tonfisken mår bättre i Medelhavet – men chockhöj inte fångstkvoterna

Bigeye trevally or Bigeye jack (Caranx sexfasciatus) congregate in schools for safety from attack by predators such as sharks. Fiji

I dagarna står blåfenad tonfisk – en av världens mest ikoniska fiskarter – i världens blickfång. EU och Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) möts 14-22 november i Marocko för att diskutera fångstkvoter och förvaltning av bestånden. WWF är kritisk till förslagen om kraftigt höjda kvoter.

– Tio års arbete mot decenniers överfiske har glädjande nog gett resultat. Kraftigt sänkta kvoter och tydligare förvaltning för blåfenad tonfisk har lett till att bestånden börjat återhämta sig. Men framgången kan förvandlas till misslyckande om fiskekvoterna höjs för mycket och för snabbt, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

ICCATs vetenskapliga kommitté vill höja kvoterna från 24 000 ton till 36 000 ton år 2020. Det är mer än dubbelt så mycket som 2015 års kvoter, samtidigt som ICCAT medger att beståndet inte återhämtat sig helt. Oroande är också att EU vill föreslå att avbryta den antagna återhämtningsplanen mellan 2007 – 2022, fem år före den ursprungliga tidsramen.

WWF rekommenderar en kvot på 28 000 ton till år 2020 för att säkra att bestånden mår bra och kan fortsätta växa till. Den tidigare beslutade återhämtningsplanen måste fortsätta. Dessutom föreslår WWF att länderna ska fördela fler kvoter till det småskaliga fisket, som i princip uteslutits från fiske de senaste tio åren. Detta förutsatt att övervaknings- och kontrollmekanismer finns på plats.

– Med tanke på hur många arter som har överfiskats under de senaste decennierna bör vi agera med försiktighet, säger Inger Näslund.

Fisket efter Atlantisk blåfenad tonfisk i Medelhavet har länge drivits av efterfrågan från Japan. EU och Japan står bakom den vetenskapliga rådgivningen som förordar en årlig fångstkvot på 36 000 ton.

Fakta:

  • Den blåfenade tonfisken((Thunnus thynnus) är en av havets giganter som ofta väger mellan 150-300 kilo. Beståndet har två separata lekområden – ett i Medelhavet och Östra Atlanten – och ett i Mexikanska golfen och västra Atlanten.
  • Genom återhämtningsplanen i Medelhavet har tonfisken börjat synas i nordiska vatten under de senaste åren. Minskat fisketryck i Medelhavet i kombination med bytesfiskvandringar av främst sill och makrill har bidragit.
  • Arten är fortfarande rödlistad av IUCN eftersom man inte vet storleksordningen på beståndets totala utbredning.
Annons