Toleransen minskar i världen

Källa: Creative common

Världen blir alltmer splittrad, det visar en ny global studie kring resenärers värderingar från hotell- och resesöksajten momondo. Hela 49 procent av de tillfrågade svarar att människor överlag blivit mindre toleranta mot andra kulturer nu än vad de var för fem år sedan. Samtidigt anser merparten att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, och att varje individ kan bidra till att skapa mer samhörighet i världen. Undersökningen stärker även tesen att resande bidrar till större öppenhet.

Momondos nya undersökning visar en negativ utveckling kopplat till toleransen mot andra kulturer. Hälften anger att de upplever att människor har blivit mindre toleranta mot andra kulturer under de senaste fem åren. 70 procent anger däremot att resandet har gett dem en mer positiv syn gentemot andra kulturer i allmänhet. Maria Lexhagen, universitetslektor och forskare vid Etour på Mittuniversitet, har tagit del av undersökningen.

– Generellt är det ju bekymmersamt att många tycks ha uppfattningen att människors tolerans kommer att minska eller vara på samma nivå som nu när det gäller religiös och politiska skillnader. Det är dock mycket intressant, och bra såklart, att resandets positiva effekter syns så tydligt genom att de som svarat tror att det leder till ökad tolerans och förståelse av andra kulturer samt acceptans av olikheter, säger Maria Lexhagen.

Momondos undersökningen heter “Value of Travelling 2019” och genomfördes mellan den 25 februari och den 6 mars bland 7300 respondenter i 18 länder. Undersökningen är en uppföljning av den första “Value of Travelling” som genomfördes 2016.

Här kan du ladda ned “Value of Travelling 2019”


Se också filmen om ”The World Piece”, ett initiativ baserat på insikterna från undersökningen. The World Piece kretsar kring den första enlinjes-tatueringen som sammanlänkar människor från hela världen. Budskapet är enkelt: Världen kan inte falla samman om vi vågar stå tillsammans.För mer information, vänligen kontakta;
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige 
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com
Telefon: +46707941056

momondo.se är en gratis och inspirationsgivande global resesöksajt som jämför priser på flyg, hotell och hyrbilar. Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Booking Holdings Inc.

 Bifogade filer

 PDF-dokument

Relaterat / Kontaktpersoner

Jens Elfsberg

Annons