Tjänstemän i Skåne tvingas jobba på semestern

Uni 2011 Peter Hellberg

Närmare fyra av tio privatanställda tjänstemän i Skåne känner sig tvungna att jobba på semestern, visar siffror från Unionen. – Det är orimligt. Semestern ska vara en tid för återhämtning, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Sommaren är här och med det tid för välbehövlig vila. I alla fall är det så det borde vara. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Närmare fyra av tio privatanställda tjänstemän i Skåne har känt sig tvungna att jobba på semestern, visar en undersökning som genomförts av företaget Novus på uppdrag av Unionen.

– Semestern ska vara en tid för återhämtning. Ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Det finns ett tydligt samband mellan inkomstnivå och semesterjobbande; ju mer du tjänar, desto större sannolikt att du tvingas jobba på semestern. Det är dessutom betydligt vanligare att chefer ägnar delar av semestern framför tangentbordet, enligt undersökningen.

Samtidigt ökar stressen runt om i landet och psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

− Unionen är Sveriges största fackförbund. Våra 650 000 medlemmar ser med egna ögon hur avståndet mellan krav och resurser ökar, säger Peter Hellberg och fortsätter:

− Det är orimligt. Vi behöver längre perioder av ledighet för att hämta inspiration och återhämtning. Den skadliga jobbstressen måste stoppas, säger han.

Undersökningen omfattar närmare 2 500 privata tjänstemän och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Unionen. Frågan löd: ”Har du känt dig tvungen att arbeta på semestern?”.