Tillfälliga sommarfarthinder ska sänka hastigheten på Strandvägen och Drottninggatan

Foto: Helsingborgs stad

Från och med denna vecka placerar vi ut fem tillfälliga farthinder på Strandvägen och Drottninggatan, norr om Hälsovägen. Ett område som har ett stort folkliv under sommarmånaderna. Det gör vi för att få ner hastigheterna och skapa en tryggare trafikmiljö på sträckan. Två fartgupp sätts ut vid Margaretaplatsen, ett vid Ica Hamilton och två stycken på Strandvägen.

För att få ner hastigheterna och minska antalet fortkörningar sätter vi ut fem farthinder på Strandvägen och Drottninggatan. Fartguppen är av tillfällig modell och på plats under sommaren för att få till en tryggare trafikmiljö på sträckan.

– Tyvärr är det en grupp förare som bortser från hastighetsgränserna och kör för fort på den här sträckan. Nu gör vi ett försök att få ner hastigheterna med hjälp av tillfälliga fartgupp och hoppas att det får önskad effekt på fortkörarna i sommar, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen.

För mer information, kontakta:
Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 36 81, E-post: Oscar.Gronvall@helsingborg.se

Annons