Tågpunktlighet: Sverige kan lära sig av Japan

Persontågen i Tokyo har hög punktlighet. Bild: Mostphotos

Det finns sätt att minska förseningar i den svenska persontågtrafiken. Doktoranden Carl-William Palmqvist har i Tokyo funnit sådant vi i Sverige kan ta efter.

– Jag åkte dit för att forska om tågförseningar, eftersom Japan är känt för sina punktliga tåg. Jag knöt kontakter och intervjuade tidtabellsplanerare vid en handfull järnvägsföretag, och sedan analyserade jag data från tre företag, berättar Carl-William Palmqvist om varför han intresserade sig för samarbetet med ett universitet beläget i Japan – Chiba Institute of Technology. 

Läs mer: Så blev tågens punktlighet 2018

Vad han fann var att persontågen i Tokyo – i första hand pendel-, tunnelbane- och regionaltåg – verkligen hade hög punktlighet och färre antal förseningar än persontåg i Sverige. 

– Men annars är situationen ganska lik den i Sverige på det sättet att förseningarna ofta uppstår under rusningstrafik och i huvudsak beror på trängsel. En skillnad är att förseningar i Japan ibland beror på allvarliga störningar som tyfoner och jordbävningar. 

Anpassar uppehållen

LTH:s utbyte med Chiba Institute of Technology undertecknades våren 2018, då den japanska motparten också besökte Lund. Med sig hem efter två och en halv månad i Tokyo har Carl-William Palmqvist några slutsatser som kan intressera svenska myndigheter och företag: 

– Den enskilt största saken jag lärde mig handlar om hur de arbetar med planerade uppehåll, alltså tiden för att låta människor stiga av och på. Uppehållen varierar från dag till dag och mellan olika platser, så att tidtabellen hela tiden anpassas. Det kan vi ta efter på ett enkelt sätt. 

Smidig av- och påstigning

I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. 

– Den andra lärdomen handlar om tågens faktiska uppehåll på perrongerna, där jag såg att man i Tokyo har ett effektivt sätt att se till att resenärer kommer av och på tågen. Tågen stannar på samma ställe varje gång, och plattformen är målad för att göra det smidigt för människor att kliva av och på. 

Med tanke på den svenska spårtrafikens tämligen skamfilade rykte – finns det något som intresserar japanska forskare i Sverige? 

– De är intresserade av hur vi gör tidtabeller och fördelar kapacitet på spåren. Det ska kanske tilläggas att vi i Sverige har en av de bättre järnvägarna i världen. Resenärer gör ändå helt rätt i att ställa höga krav på punktlighet, den måste bli bättre i Sverige. 

Annons