Stärkta rättigheter för konsumenter att styra sina energikostnader

Enligt ett uttalande från Europakommissionen välkomnar man den politiska överenskommelse om nya regler för att förbättra energieffektiviteten som igår nåddes mellan Kommissionen, Europarådet och Europaparlamentet.

Gårdagens överenskommelse är den tredje av totalt åtta lagförslag inom ramen för Clean Energy for All Europeans-paketet som presenterades i november 2016. (14/5 och 14/6 enades man om särskilda regler för energi i byggnader och reviderade regler för förnybar energi.)

De viktigaste beståndsdelarna i den nya överenskommelsen är, enligt Kommissionen:

  • Nytt mål för energieffektivitet på 32,5% senast 2030.
  • Utökad årlig energibesparing efter 2020, vilket man hoppas ska attrahera och främja nya marknadsaktörer.
  • Verkliga energibesparingar under perioden 2021-2030 och fortsättningsvis, vilka ska komma från nya energieffektiviseringsrenovationer eller andra åtgärder som ska vidtas under nästa decennium.
  • Stärkta regler för individuella mätningar och avgifter för värmeenergi, genom att ge konsumenterna – särskilt de som bor i flerfamiljshus med gemensamt värmesystem – tydligare rättigheter att få mer frekvent och mer användbar information om sin energiförbrukning, så att de bättre kan förstå och styra sina värmekostnader.
  • Krav på medlemsländerna att ha transparenta och offentliga regler för fördelning av värme-, nedkylnings- och varmvattenkostnader i flerfamiljshus och byggnader med flera användningsområden med gemensamma system.
  • Åtgärder för den existerande marknaden samt beteende- och regelverksbarriärer för att öka försörjningssäkerheten och EU-industrins konkurrenskraft, och minska konsumenternas energikostnader och samhällets sjukvårdskostnader, vilket i slutänden också ska ha en positiv effekt på tillväxt och arbetsmarknad.